Grantly ima na razpolago trenutno 117 odprtih razpisov za "Medn. sodelovanje".


Rok: 23.09.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon
Spodbujanje odgovornih rudarskih praks prek programov EU za mednarodno sodelovanje, zlasti tistih, ki so povezani s trajnostnim razvojem neformalnega sektorja (obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu), ki je na tem področju postal strateškega pomena. Skupaj z drugimi institucijami in razvojnimi partnerji (EITI, OECD, UNDP, WB in nemški GIZ) krepiti lokalno upravljanje in poslovno okolje. Osredotočiti…
Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanja pravic žensk in otrok. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi…
Razpis ima tri sklope, ki so osredotočeni na spodbujanje vključevanja mladih v: boj proti podnebnim spremembam, zaščito okolja in zeleno rast…
Sofinancirali se bodo projekti izboljšanja povezovanja med znanostjo in gospodarstvom. Na razpis se lahko prijavijo znanstveno raziskovalne institucije, javne in…
Sofinanciranje projektov na področju spodbujanja udeležbe mladih na trgu dela ter krepitve njihove vloge v razvoju skupnosti v Jordaniji. Prijavitelji…
Gre za sofinanciranje projektov na področju izboljšanja upravljanja z naravnimi viri. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega…
Sofinanciranje projekta na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic v Siriji. V okviru razpisa bo podprt en projekt v vrednosti…
Tematsko je razpis osredotočen na boj proti sovražnemu govoru in lažnim novicam, zaščito novinarjev pred nadlegovanjem in nasiljem, izboljšanje kakovosti…
Rok: 15.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.06.21* Eureka
Področja:Gospodarstvo, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:inovacije, nadnacionalno, partnerstva, razvoj
Eurogia je objavila razpis za organizacije, ki mednarodno sodelujejo pri raziskavah in razvoju projektov zelenega prehoda. S prijavo in sodelovanjem lahko vaša organizacija pridobi dostop do nacionalnih javnih sredstev za svoj raziskovalno-razvojni projekt.Zeleni prehod je obvezna pot za doseganje ciljev trajnostnega okolja, trajnostne rasti in omejevanja podnebnih sprememb. Za dosego teh ciljev so potrebni nekateri…
1
Sofinanciranje projektov na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter…
Rok: 31.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.06.21* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:tehnologija
Gre za dobavo, montažo in najem okoljsko manj obremenjujoče opreme za slovenski paviljon na EXPO 2020 v Dubaju. Cilji sodelovanja RS na EXPO Dubaj 2020 so vezani na naslednje vidike: mednarodna prepoznavnost nacionalne blagovne znamke »I feel Slovenia« in krepitev ugleda RS v svetupovečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanjapromocija Slovenije kot turistične destinacijeProgram paviljona je poleg zunanjega izgleda paviljona,…
Rok: 31.05.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.06.21* EEA and Norway Grants
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:civilna družba, nadnacionalno
Izboljšanje digitalnega znanja in veščin ter širša uporaba digitalnih tehnologij in orodij organizacij civilne družbe. Namen razpisa je pomagati neprofitnim organizacijam pri digitalizaciji. namensko uporabljati digitalna orodja pri svojem delu, dejavnostih, zagotavljanju storitev, komunikaciji s ciljnimi skupinami, itd.razširiti uporabo tehnologij, da bi zadovoljili dejanske potrebe svojih ciljevrazširiti uporabo tehnologij kot orodij za aktivno državljanstvo
Rok: 28.09.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.500 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.06.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:nadnacionalno, štipendija
Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2022, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2022 so vključeni Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2022/2023.
Ta razpis za zbiranje predlogov bo financiral projekte, ki jih predlagajo romunski subjekti na področju, usmerjenem v program obnovljive energije.Pričakovani…
Sofinanciranje projektov na področju krepitve sistemov zdravstvenega varstva na lokalni ravni v Libiji. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije…
Sofinancirali se bodo projekti, ki bodo prispevali k utrjevanju demokracije. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav…
Splošni cilj je zbiranje predlogov za okrepitev participativnega in odgovornega upravljanja v Gambiji, da bi prispevali k oživitvi gospodarstva, demokratizaciji,…
Akterji civilne družbe v Siriji kot zanesljivi partnerji v lokalnih razvojnih procesih, ki lahko predlagajo inovativne ideje in pristope, kateri…