Grantly ima na razpolago trenutno 7 odprtih razpisov za "založništvo".


Rok: 28.02.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:film, gledališče, kulturna društva, literatura, ljubiteljska kultura, ples, umetnost, usposabljanje, založništvo
Sofinancirali se bodo projekti kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;založniški in AV…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 21.02.22
Projekti do:65.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:25.01.22* Javna agencija za knjigo Republike Sl…
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:knjige, literatura, prevajanje, prireditve, založništvo
Šlo bo za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023, na naslednjih področjih knjige: Izdaja knjig (IK): izdajanje kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih knjig za otroke, mladino in odrasle; spodbujanje izvirne literarne ustvarjalnosti in prevajanja kakovostnih leposlovnih in humanističnih knjig; spodbujanje  založniških standardov; zagotavljanje raznolikosti in večanje dostopnosti kakovostne knjižne produkcije.Bralna kultura…
Rok: 21.02.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Podjetja
Objava:25.01.22* Javna agencija za knjigo Republike Sl…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:knjige, leposlovje, literatura, založništvo
Šlo bo za izbor izvajalcev in sofinanciranje izdaje večletnih zahtevnih knjižnih projektov v slovenskem jeziku za obdobje 2022-2024: izbrana in zbrana dela slovenske književnosti in humanistike; prevodi temeljnih del in modernih klasikov svetovne književnosti in humanistike. Večletni zahtevni knjižni projekt je posamično knjižno delo ali knjižna zbirka, katere konceptualna in uredniška zasnova zagotavljata celovitost projekta. Zahtevnost večletnega knjižnega…
Rok: 14.02.22
Projekti do:2.726 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Javna agencija za knjigo
Področja:Kultura
Ključne bes.:MSP, SP, leposlovje, literatura, prevodi knjig, samozaposleni v kulturi, založništvo
Subvencije bodo dodeljene kulturnim projektom prevajanja del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdelavo v knjižni obliki ali uprizoritev v gledališču. Cilj je podpreti izvedbo vsaj 33 projektov za izdajo vzorčnih prevodov…
Rok: 09.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, film, fotografija, glasba, gledališče, javni zavod, literatura, ljubiteljska kultura, občinski, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost, založništvo
Občina Kamnik bo sofinancirala kulturne programe in projekte, z namenom zagotavljanja javnih kulturnih dobrin v javnem interesu. Področja, ki bodo podprta so ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer: glasbena, plesna, gledališka, lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska, video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna, itd. Projekti bodo podprti z namenom širiti kulturo med občane in bodo pomenili prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine. 
Rok: 07.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:glasba, kulturna društva, kulturne organizacije, ljubiteljska kultura, občinski, ples, umetnost, založništvo
Gre za izbor kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2022. Sofinancirali se bodo naslednja področja projektov:  A: društvene kulturne dejavnosti; B: založniške dejavnosti; C: plesne dejavnosti; D: vizualne in druge umetniške dejavnosti; E: splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij; F: dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev.