Grantly ima na razpolago trenutno 14 odprtih razpisov za "ženske".


Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* L’Oréal Fund for Women
Področja:Družba
Ključne bes.:dobrodelne ustanove, ženske
V okviru sklada lahko lokalne dobrodelne organizacije pridobijo sredstva za svoje projekte na področju preprečevanja revščine, preprečevanja nasilja nad ženskami, pomoči ženskam pri socialni in poklicni integraciji ter premostitvi ovir pri dostopu do izobraževanja. Posebna pozornost bo namenjena projektom pomoči ženskam, ki doživljajo več ranljivosti, predvsem migrantkam in ženskam z invalidnostmi. L’Oréalov triletni dobrodelni jamstveni sklad…
Rok: 06.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.09.21* Alliance for Gender Equality in Europ…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, ženske
Sredstva so namenjena predvsem manjšim organizacijam, ki so v neposrednem stiku s ciljno skupino na terenu, upoštevali pa bodo tudi predloge inovativnih in eksperimentalnih projektov večjih organizacij, če bodo s predlogi projektov izkazali, da za to obstaja potreba.Prioritetna področja so:dostop do ekonomskih virov, podjetništvo, digitalni razkorakdostop do izobraževanja in usposabljanjanasilje nad ženskami, dostop do zdravstvenega…
Rok: 18.10.21
Projekti do:68.707 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:31.08.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:brezposelnost, romi, socialno varstvo, usposabljanje, ženske
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.V okviru razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:SKLOP 1:V…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, demokracija, enakost spolov, ženske
Od projektov se pričakuje, da bodo prispevali k obema naslednjima pričakovanima rezultatoma:spodbujanje enakosti spolov teoretično in praktično s političnimi priporočili, orodji in rešitvami za organizacije civilne družbe in druge zainteresirane strani. Posledično podpirati kakovost demokratičnega upravljanja v bolj vključujočih evropskih družbah.Razumeti, kako se feminizem in spol uporabljata v skrajnih populističnih diskurzih, ter se zoperstaviti strategijam…
Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanja pravic žensk in otrok. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi…
Rok: 31.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.05.21* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:nagrada, ženske
Izbor najboljših 50 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2020.
Rok: 22.06.21
Projekti do:495.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:06.05.21* EuropeAid
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:enakopravnost, socialno varstvo, ženske
Splošni cilj je zbiranje predlogov, ki bodo znatno prispevali k: Spodbujati izvajanje posebnih ukrepov, ki bodo prispevali k preprečevanju nasilja proti ženskam in dekletom.Podprite izvajanje ukrepov, ki bodo končali poroko otrok.Usklajene organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic za zagotovitev izvajanje ustreznih zakonov in ukrepov, ki bodo preprečevali nasilje nad ženskami in dekleti ter poroke otrok.
Tematsko je razpis osredotočen na: boj proti podnebnim spremembam in blažitvi njihovih posledic spodbujanje udeležbe žensk v procesih odločanja krepitev glasu mladih v…
Namen razpisa je podpreti študije na Portugalskem (tu imenovane bele knjige), ki prispevajo k izboljšanju portugalskega pravnega sistema in/ali nacionalnih…
Rok: 15.06.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:28.04.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:enakopravnost, ženske
Od izbruha pandemije, zlasti v dolgih obdobjih nujnih ukrepov so številne ženske in otroci utrpeli povečano družinsko nasilje. Izpostavljeni so bili tudi povišanosti zlorabe in izkoriščanja na spletu ter drugih oblik nasilja na podlagi spola. Nasilje na podlagi spola v vseh svojih oblikah ostaja premalo obravnavano in prevečkrat spregledano tako znotraj kot zunaj EU. Razpis za…
Pomoč pri podpori oziroma krepitvi organizacij civilne družbe, ki pripomorejo k upravljanju in razvijanju Malija. podnebne spremembesodelovanje žensk v procesu odločanjaizboljšanje…
Rok: 24.05.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Državne, Ostale
Objava:26.04.21* EuropeAid
Področja:Družba
Ključne bes.:človekove pravice, ženske
Razpis je razdeljen v štiri sklope: sklop 1: spodbujanje dobrega vodenja in razvoja sklop 2: boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, vključno z nasiljem v družini sklop 3: krepitev človekove varnosti sklop 4: krepitev odgovornosti v varnostnem sektorju 
1
Rok: 30.06.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:22.04.21* Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, inovacije, nagrada, ženske
Nagrada EU za ženske inovatorke slavi podjetnice, ki stojijo za inovacijami, ki spreminjajo poti poslovanja. S tem želi EU ozavestiti potrebo po več ženskih inovatorkah in ustvariti vzornike za ostale ženske in deklice. Nagrade bodo podeljene najbolj nadarjenim podjetnicam iz celotne EU in držav, povezanih s Horizon Europe, ki so ustanovile uspešno podjetje in na trg…
Rok: 18.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:21.04.21* Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, Horizon, ekosistem, inovacije, ženske
Namen sodelovanja: Izboljšanje nacionalnih kontaktnih točk po Evropi ter pomoč pri poenostavitvi dostopa do programskih razpisov Horizon Europe. Usklajeno in izboljšano nadnacionalno sodelovanje med NCP-ji. Okrepljena podpora NCP-ju Povečati udeležbo žensk Pomagati pri razvoju vseevropskega inovacijskega ekosistema Trajanje izvedbe je predvideno za 7 let.