Grantly ima na razpolago trenutno 21 odprtih razpisov za "ženske".


Rok: 18.03.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba
Ključne bes.:enakopravnost, ženske
Šlo bo za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja: sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju in spodbujanju tako delodajalskih organizacij kot zaposlenih staršev pri uveljavljanju obstoječih in iskanju novih rešitev za izvajanje družini prijaznih praks, ki zaposlenim očetom in…
Rok: 15.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:24.02.22* Mama Cash
Področja:Družba
Ključne bes.:LGBTIQ, ženske
Razpis fundacije Mama Cash bo namenil podporo projektom na področju spodbujanja pravic žensk, deklet in transspolnih oseb, za leto 2022. Mama Cash podpira skupine in pobude, ki: delujejo z vidika feminističnih, ženskih, dekliških, transspolnih in/ali interspolnih pravic; jih vodijo ženske, dekleta, transspolne in/ali interspolne osebe; smatrajo spodbujanje pravic žensk, deklet, transspolnih in/ali interspolnih oseb za svoje primarno poslanstvo in…
Rok: 12.04.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, otroci, ženske
S tem razpisom, razdeljenim na 5 prednostnih nalog, se bo financiralo projekte, ki bodo:vključevali preprečevanje različnih oblik nasilja nad ženskami na podlagi spola v različnih okoljih s sistemskim pristopom (prednostna naloga 1, obsežni projekti)obravnavali škodljive prakse proti ženskam in deklicam (prednostna naloga 2)preprečevali nasilje na podlagi spola z odpravljanjem njegovih temeljnih vzrokov (prednostna naloga 3)podpirati…
Rok: 06.01.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.12.21* UN Trust Fund to End Violence against…
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:civilna družba, ženske
Prednosti bodi imele vloge, ki bodo vključevale medsektorski pristop in sprejele načelo, da pri delu z najbolj marginaliziranimi ženskami in dekleti (med drugim z ženskami in dekleti avtohtonih narodnosti, ženskami in dekleti manjšinskih etnij, osebami LBTIQ+, invalidnimi ženskami in dekleti, starejšimi ženskami, notranje razseljenimi ženskami in dekleti ter begunkami in dekleti, ki so preživele nasilje)…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.11.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, otroci, socialno varstvo, ženske
Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024 na področju socialno varstvo in varovanje zdravja. Predmet razpisa so socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša oziroma zatočišče). Javni razpis II – Ljubljana – zdravo mesto
Rok: 15.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, kmetijstvo, ženske, živila
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-01: Boosting women-led innovation in farming and rural areasHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-02: Assessing and improving labour conditions and health and safety at work in farmingHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-03: Integration of…
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* L’Oréal Fund for Women
Področja:Družba
Ključne bes.:dobrodelne ustanove, ženske
V okviru sklada lahko lokalne dobrodelne organizacije pridobijo sredstva za svoje projekte na področju preprečevanja revščine, preprečevanja nasilja nad ženskami, pomoči ženskam pri socialni in poklicni integraciji ter premostitvi ovir pri dostopu do izobraževanja. Posebna pozornost bo namenjena projektom pomoči ženskam, ki doživljajo več ranljivosti, predvsem migrantkam in ženskam z invalidnostmi. L’Oréalov triletni dobrodelni jamstveni sklad…
Rok: 06.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.09.21* Alliance for Gender Equality in Europ…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, ženske
Sredstva so namenjena predvsem manjšim organizacijam, ki so v neposrednem stiku s ciljno skupino na terenu, upoštevali pa bodo tudi predloge inovativnih in eksperimentalnih projektov večjih organizacij, če bodo s predlogi projektov izkazali, da za to obstaja potreba.Prioritetna področja so:dostop do ekonomskih virov, podjetništvo, digitalni razkorakdostop do izobraževanja in usposabljanjanasilje nad ženskami, dostop do zdravstvenega…
Rok: 18.10.21
Projekti do:68.707 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:31.08.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:brezposelnost, romi, socialno varstvo, usposabljanje, ženske
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.V okviru razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:SKLOP 1:V…
Rok: 21.10.21
Projekti do:3.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Gender in computer sciences, Horizon, Machine learning, enakopravnost, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, statistical data processing and, ženske
Rezultati predloga naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:večja razpoložljivost in uporaba nepristranskih rešitev umetne inteligence, ki preprečujejo pristranskost, v številnih industrijskih in digitalnih sektorjihrešitvam na podlagi UI za povečanje digitalne enakosti in socialne vključenosti žensk in deklet ter drugih skupin, ki jim grozi diskriminacija, kot so etnične manjšine in skupnost LGBTIQvečje vključevanje premalo zastopanih…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, demokracija, enakost spolov, ženske
Od projektov se pričakuje, da bodo prispevali k obema naslednjima pričakovanima rezultatoma:spodbujanje enakosti spolov teoretično in praktično s političnimi priporočili, orodji in rešitvami za organizacije civilne družbe in druge zainteresirane strani. Posledično podpirati kakovost demokratičnega upravljanja v bolj vključujočih evropskih družbah.Razumeti, kako se feminizem in spol uporabljata v skrajnih populističnih diskurzih, ter se zoperstaviti strategijam…
Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanja pravic žensk in otrok. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi…
Rok: 31.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.05.21* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:nagrada, ženske
Izbor najboljših 50 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2020.
Rok: 22.06.21
Projekti do:495.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:06.05.21* EuropeAid
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:enakopravnost, socialno varstvo, ženske
Splošni cilj je zbiranje predlogov, ki bodo znatno prispevali k: Spodbujati izvajanje posebnih ukrepov, ki bodo prispevali k preprečevanju nasilja proti ženskam in dekletom.Podprite izvajanje ukrepov, ki bodo končali poroko otrok.Usklajene organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic za zagotovitev izvajanje ustreznih zakonov in ukrepov, ki bodo preprečevali nasilje nad ženskami in dekleti ter poroke otrok.
Tematsko je razpis osredotočen na: boj proti podnebnim spremembam in blažitvi njihovih posledic spodbujanje udeležbe žensk v procesih odločanja krepitev glasu mladih v…
Namen razpisa je podpreti študije na Portugalskem (tu imenovane bele knjige), ki prispevajo k izboljšanju portugalskega pravnega sistema in/ali nacionalnih…
Rok: 15.06.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:28.04.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:enakopravnost, ženske
Od izbruha pandemije, zlasti v dolgih obdobjih nujnih ukrepov so številne ženske in otroci utrpeli povečano družinsko nasilje. Izpostavljeni so bili tudi povišanosti zlorabe in izkoriščanja na spletu ter drugih oblik nasilja na podlagi spola. Nasilje na podlagi spola v vseh svojih oblikah ostaja premalo obravnavano in prevečkrat spregledano tako znotraj kot zunaj EU. Razpis za…
Pomoč pri podpori oziroma krepitvi organizacij civilne družbe, ki pripomorejo k upravljanju in razvijanju Malija. podnebne spremembesodelovanje žensk v procesu odločanjaizboljšanje…