Izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Izdajatelj:

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Spletna stran: https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozi…
Celotni budžet: 860.000
Rok za oddajo: 21.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 65.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: knjige, literatura, prevajanje, prireditve, založništvo
Zanimiv razpis?

Šlo bo za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023, na naslednjih področjih knjige: 

Izdaja knjig (IK): 

 • izdajanje kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih knjig za otroke, mladino in odrasle; 
 • spodbujanje izvirne literarne ustvarjalnosti in prevajanja kakovostnih leposlovnih in humanističnih knjig; 
 • spodbujanje  založniških standardov; 
 • zagotavljanje raznolikosti in večanje dostopnosti kakovostne knjižne produkcije.

Bralna kultura (BK): 

 • izvajanje kulturnih projektov za spodbujanje branja in razvoj vseživljenjskih bralnih navad pri različnih ciljnih skupinah;
 • izvajanje kulturnih projektov, ki promovirajo bralno kulturo ter razvijajo odnos uporabnikov do branja in posedovanja knjig;
 • izvajanje kulturnih projektov, ki povezujejo različne subjekte na področju bralne kulture v Sloveniji ali zamejstvu;
 • podeljevanje literarnih in drugih nagrad s področja knjige;
 • izvajanje strokovnih srečanj in usposabljanj na področju knjige;
 • prijavljen projekt se navezuje na projekta Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 in/ali Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni 2024.

Literarne prireditve (LP): 

 • izvajanje kakovostnih literarnih prireditev;
 • razvijanje občinstev literarnih prireditev;
 • izvajanje kulturnih projektov, ki promovirajo in uveljavljajo avtorje in literarno ustvarjalnost v Sloveniji ali zamejstvu;
 • podeljevanje literarnih in drugih nagrad s področja knjige;
 • izvajanje strokovnih srečanj na področju knjige;
 • prijavljen projekt se navezuje na projekta Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 in/ali Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni 2024.

Mednarodno sodelovanje (MS): 

 • izvedba priprav na kulturni projekt Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 in/ali Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni 2024;
 • izvajanje kulturnih projektov za promocijo in uveljavljanje slovenskega leposlovja in humanistike v tujini;
 • izvajanje predstavitev slovenskega leposlovja in humanistike na knjižnih sejmih in podobnih prireditvah v tujini;
 • izvajanje kulturnih projektov, ki potekajo v Sloveniji, namenjeni pa so uveljavljanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini;
 • izvajanje drugih podpornih aktivnosti, ki popularizirajo in uveljavljajo slovensko leposlovje in humanistiko v tujini, vključno s pripravo vzorčnih prevodov, mreženjem, informacijskimi in promocijskimi dejavnostmi.

Prijavo lahko odda: pravna oseba zasebnega prava, najmanj dve leti registrirana na področju dejavnosti, ki je predmet razpisa, razen v primeru, da je novoustanovljena pravna oseba zasebnega prava pravni naslednik pravne osebe zasebnega prava, ki ga je v obdobju 2020–2021 sofinancirala JAK in nadaljuje z izvajanjem sofinanciranega knjižnega projekta. 

Glede drugih splošnih in posebnih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Okvirna vrednost sredstev za obdobje 2022–2023 znaša predvidoma 860.000 EUR oziroma 430.000 EUR letno. 

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški na področju izdaja knjig (IK): zaprošeni znesek za sofinanciranje kulturnega projekta na tem področju ne presega 65.000 EUR letno. 

 • sklop A: stroški avtorskega dela, neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta (avtorji/-ice besedil, prevajalci/-ke, avtorji/-ice uvodnih/spremnih besedil, ilustratorji/-ke, lektorji/-ice, korektorji/-ice, odkup avtorskih pravic, plačilo strokovnega pregleda ipd.),
 • sklop B: tiskarska priprava in tisk ter stroški priprave in izdaje e-knjige/zvočne knjige;
 • sklop C: stroški dela in splošni stroški založnika ter stroški promocije.

Upravičeni stroški na področju bralna kultura (BK): zaprošeni znesek za sofinanciranje vseh prijavljenih kulturnih projektov prijavitelja na tem področju ne presega 15.000 EUR letno.

 • sklop A: stroški nastopajočih (stroški avtorskega dela za avtorje/-ice, moderatorje/-ke, prevajalce/-ke, urednike/-ce, lektorje/-ice, potni stroški in nastanitev nastopajočih ipd.);
 • sklop B: stroški izvedbe in promocije kulturnega projekta (najem in ureditev prostorov, najem tehnične opreme, oglaševanje in tiskovine, pogostitve, nastanitve, prevozi in logistika ipd.);
 • sklop C: splošni stroški in stroški dela prijavitelja.

Upravičeni stroški na področju literarne prireditve (LP): zaprošeni znesek za sofinanciranje vseh prijavljenih kulturnih projektov prijavitelja na tem področju ne presega 15.000 EUR letno.

 • sklop A: stroški nastopajočih (stroški avtorskega dela za avtorje/-ice, moderatorje/-ke, prevajalce/-ke, urednike/-ce, lektorje/-ice, potni stroški in nastanitev nastopajočih ipd.);
 • sklop B: stroški izvedbe in promocije kulturnega projekta (najem in ureditev prostorov, najem tehnične opreme, oglaševanje in tiskovine, pogostitve, nastanitve, prevozi in logistika ipd.);
 • sklop C: splošni stroški in stroški dela prijavitelja.

Upravičeni stroški na področju mednarodno sodelovanje (MS): zaprošeni znesek za sofinanciranje vseh prijavljenih kulturnih projektov prijavitelja na tem področju ne presega 10.000 EUR letno.

 • sklop A: stroški avtorskega dela (za avtorje/-ice, moderatorje/-ke, prevajalce/-ke, tolmače/-ke, urednike/-ce, lektorje/-ice ipd.);
 • sklop B: stroški izvedbe in promocije kulturnega projekta (potni stroški, nastanitve, dnevnice, najem in ureditev prostorov, najem tehnične opreme, oglaševanje in promocijske tiskovine, pogostitve, prevozi in logistika ipd.);
 • sklop C: splošni stroški in stroški dela prijavitelja.

Glede ostalih finančnih parametrov glejte razpisno dokumentacijo.

Prijave so možne do 21. februarja 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *