Grantly ima na razpolago trenutno 32 odprtih razpisov za "umetnost".


Izbor programskega upravitelja, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobne uprizoritvene umetnosti, za obdobje 2022–2026. Predvidena vrednost…
Rok: 04.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.09.21* Javni sklad RS za kultune dejavnosti
Področja:Kultura
Ključne bes.:umetnost
Namen razpisa je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Maribor s sofinanciranjem celoletnih programov kulturnih društev in njihovih zvez.Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba)gledališka in lutkovna dejavnostfolklorna dejavnostplesna dejavnostlikovna dejavnostfotografska dejavnostfilmska in video dejavnostliterarna dejavnostvečzvrstna dejavnostdejavnost strokovnih društev na področju kulturedejavnost organizatorjev omenjenih ljubiteljskih kulturnih dejavnostiCilji:vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev…
Rok: 03.10.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.09.21* Konzorcij projekta i-Portunus
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:nadnacionalno, sodelovanje, umetnost
Shema Hiše i-Portunus bo podpirala mobilnosti, katerih cilj je ustvarjanje (umetniška dela, produkcije, performans), povezovanje (mreženje, internacionalizacija), učenje (nove kompetence, strokovni razvoj) in/ali raziskovanje (raziskave, prihodnja sodelovanja / projekti). Shema je odprta za vse kulturne sektorje, razen za avdiovizualne sektorje, pristope in načine dela. Več o novi shemi si lahko preberete na motovila.si.V shemi sodeluje 40 držav članic programa Ustvarjalna Evropa in tudi Združeno…
Rok: 11.10.21
Projekti do:135.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.08.21 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, glasba, umetnost
Sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci programov izvedli v obdobju od 2022 do vključno 2025.Glasbene umetnostiIntermedijske umetnostiUprizoritvene umetnostiVizualne umetnostiCilj razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s  podporo programom izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalni ravni bo prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno…
Rok: 31.10.21 Do porabe sredstev   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.08.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, umetnost
Ravne na Koroškem javno poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
Rok: 31.10.21 Do porabe sredstev   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.08.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Kultura
Ključne bes.:glasba, občinski, umetnost
Finančna podpora muzejski dejavnosti in posebnim programom s področja glasbene umetnosti.Pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa. 
Rok: 07.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Kultura
Ključne bes.:Horizon, kulturna dediščina, umetnost
Projekti morajo prispevati k vsaj dvema od naslednjih pričakovanih rezultatov:Razvoj in krepitev uporabe digitalnih tehnologij za zaščito, ohranjanje, obnavljanje in varovanje kulturne dediščine in umetnosti, ki dopolnjujejo druge raziskovalne metode.olajšati in razširiti dostop do kulturnih dobrin s pomočjo digitalnih in najsodobnejših tehnologij in orodij, vzporedno ali kot alternativa fizičnemu dostopu do kulturne dediščine.Podpirati primerjalno analizo…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Horizon, kulturna dediščina, umetnost
Projekti morajo prispevati k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:pripraviti prelomno in novo mrežo za usklajevanje politik in dejavnosti na področju raziskav in inovacij kulturne dediščine, vključno z umetnostjo ter kulturnimi in ustvarjalnimi sektorjiopredeliti raziskovalna in inovacijska področja z evropsko dodano vrednostjo, ki bi upravičila prihodnje dejavnostipredlagati nove načine vključevanja zainteresiranih strani, uporabnikov kulturne dediščine in umetnosti,…
Rok: 13.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:20.07.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:občinski, umetnost
Razpis se nanaša na brezplačno predstavitev razstavnih projektov na:področju A – kulturno-umetniške stvaritve, ki zajema zajema predstavitev kulturno-umetniških projektov, ki sodijo v naslednja področja vizualnih umetnosti: slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, fotografija, video, prepleti naštetega v instalacijah in v (ambientalnih) prostorskih intervencijah ter oblikovanje;področju B – razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi,…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, umetnost
Ustvarjalni inovacijski laboratorij spodbuja akterje iz različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k oblikovanju in preizkušanju inovativnih digitalnih rešitev z morebitnim pozitivnim dolgoročnim vplivom na več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Laboratorij omogoča oblikovanje inovativnih rešitev (npr. orodij, modelov in metodologij), ki se lahko uporabljajo v avdiovizualnem sektorju in vsaj še enem ustvarjalnem in/ali kulturnem sektorju. Rešitve…
Rok: 30.09.21
Projekti do:18.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:nadnacionalno, umetnost
Področja financiranja so naslednja:Predstavitve vizualnih umetnikov, ki delujejo v *Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2021 predstavljali na mednarodnih umetniških in oblikovalskih sejmih:kategorija I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair London; Milano Design Week;kategorija II. Arco Madrid; Artissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Art Brussel; Art Rotterdam; Vienna Cotemporary Dunaj; Art Verona, London Fashion…
Rok: 29.09.21
Projekti do:2.100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, umetnost
Ta ukrep bo podpiral projekte, katerih cilj je povečati prepoznavnost in kroženje evropskih uveljavljajočih se umetnikov ter njihovih del zunaj meja njihovega delovanja, tako v Evropi kot zunaj nje. Prav tako si prizadeva povečati dostop do kulturnih dogodkov in dejavnosti ter udeležbo na njih, pa tudi vključevanje in razvoj občinstva. Takšni projekti naj bi prispevali tudi…
1
Rok: 07.07.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:22.06.21* Konzorcij projekta Perform Europe
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, sodelovanje, umetnost
K sodelovanju so vabljeni vsi zainteresirani producenti (organizacije, umetniki, kolektivi, podjetja in izvajalci, ki so ustvarili umetniško delo) in izvajalci (festivalov, prizorišč in druge organizacije, ki ponujajo predstavitveni kontekst), za sodelovanje v procesu skupnega učenja in mreženja, ki ga organizira Perform Europe.Razpis bo potekal v dveh korakih. V drugem koraku, med in po sodelovanju v procesu…
Namen je zagotoviti podporo za razvoj kulturnih in umetniških dogodkov, ki izboljšujejo dostopnost profesionalne sodobne umetnosti in kulture ciljni skupini…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Digitalizacija, Kultura, Zeleni prehod
Ključne bes.:Creative Europe, film, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo laboratorijem za ustvarjalne inovacije.Cilj je spodbujanje akterjev iz različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k oblikovanju in preizkušanju inovativnih digitalnih rešitev z dolgoročnim pozitivnim učinkom na kulturne in ustvarjalne sektorje. Prednost obravnave bosta imeli naslednji dve temi, in sicer ozelenitev v ustvarjalnih in kulturnih sektorjih ter inovativna izobraževalna…
Rok: 07.09.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za projekte sodelovanja manjšega obsega za leto 2021.Razpis podpira projekte, ki vključujejo več sodelujočih, ki delujejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.  Cilji so:okrepiti nadnacionalno ustvarjanje in kroženje evropskih del in umetnikovpovečati sposobnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za gojenje talentov, inovacije, napredek in ustvarjanje delovnih…
2
Rok: 07.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za projekte sodelovanja srednjega obsega za leto 2021.Razpis podpira projekte, ki vključujejo več sodelujočih, ki delujejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.  Cilji so:okrepiti nadnacionalno ustvarjanje in kroženje evropskih del in umetnikovpovečati sposobnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za gojenje talentov, inovacije, napredek in ustvarjanje delovnih…
Rok: 07.09.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za projekte sodelovanja večjega obsega za leto 2021.Razpis podpira projekte, ki vključujejo več sodelujočih, ki delujejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.  Cilji so:okrepiti nadnacionalno ustvarjanje in kroženje evropskih del in umetnikovpovečati sposobnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za gojenje talentov, inovacije, napredek in ustvarjanje delovnih…