Grantly ima na razpolago trenutno 63 odprtih razpisov za "umetnost".


Rok: 25.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.04.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:umetnost, štipendija
Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti) v letu 2022.Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu…
Rok: 19.04.22
Projekti do:7.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:umetnost
Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti) v letu 2022. Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti,…
Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, prireditve, umetnost
Občina Trebnje bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine: javni kulturni programi (JKP) in javni kulturni projekti: B – varstvo kulturne dediščine, C – javne kulturne prireditve, D – založništvo, E – nakup opreme in osnovnih sredstev, F – izobraževanje, G – materialni stroški zvez kulturnih društev. 
Rok: 21.03.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, samozaposleni v kulturi, umetnost
Mestna občina Slovenj Gradec bo v letu 2022 sofinancirala izvedbo kulturnih projektov na naslednjih področjih: vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, bralne kulture in literature, uprizoritvene umetnosti, filma, intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti ter kulturno umetnostne dejavnosti. Namen spodbud je izvajanje in razvoj mestu pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja v Občini.
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.02.22* Občina Vipava
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:literatura, občinski, prireditve, samozaposleni v kulturi, umetnost, usposabljanje
Občina Vipava bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine s področja kulturne dejavnosti: za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur,…
Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:društva, gledališče, ljubiteljska kultura, občinski, umetnost
Šlo bo za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD. Področje financiranja je razdeljeno na štiri programske sklope: produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024, postprodukcija -…
Rok: 11.03.22
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:10.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, glasba, knjige, kulturna dediščina, občinski, samozaposleni v kulturi, umetnost
Sofinancirali se bodo kulturni projekti v Mestni občini Maribor v letu 2022, ki bodo izvedeni na območju Občine oziroma v primeru gostovanja, v tujini. Sofinancirala se bodo naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga, kulturna dediščina, film in avdiovizualne dejavnosti. 
Rok: 04.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, ljubiteljska kultura, prireditve, umetnost, usposabljanje
JSKD dodeljuje spodbude za kulturne programe na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Šlo bo za sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, kot so glasba, gledališče in lutke, ples, folklorna dejavnost in ljudski pevci, film in video, literatura, likovna in foto dejavnost, sodobni načini umetniškega izražanja, ki so: redno, sistematično…
Rok: 04.03.22
Projekti do:9.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:10.02.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, glasba, knjige, kulturna dediščina, občinski, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost
Sofinancirali se bodo neprofitni kulturni projekti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022, s področja uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, sodobnega plesa, knjige in bralne kulture, filma, kulturne dediščine in drugih področij. 
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Kultura
Ključne bes.:društva, film, glasba, kulturna dediščina, literatura, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost
Predmet sofinanciranja so programi in projekti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju, glasbene, plesne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter varstvo kulturne dediščine. 
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:film, gledališče, kulturna društva, literatura, ljubiteljska kultura, ples, umetnost, usposabljanje, založništvo
Sofinancirali se bodo projekti kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;založniški in AV…
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:film, glasba, kulturna društva, literatura, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost, zavod
Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati. Cilji so naslednji: spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 20.04.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, evropska družba, kulturna dediščina, spodbujanje, umetnost
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in EuropeHORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroadHORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions,…
Rok: 21.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Javni sklad Republike Slovenije za ku…
Področja:Kultura
Ključne bes.:glasba, kulturna društva, literatura, ljubiteljska kultura, občinski, ples, umetnost
Izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Mislinja v letu 2022. Sofinancirali se bodo programi/projekti kulturnih društev, ki so: redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo; produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij…
Rok: 21.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Javni sklad Republike Slovenije za ku…
Področja:Kultura
Ključne bes.:folklora, glasba, kulturna društva, literatura, ljubiteljska kultura, občinski, ples, umetnost
Namen je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez ter zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna…
Cilj javnega razpisa Finančnega mehanizma EGP je zagotoviti podporo za razvoj kulturnih in umetniških dogodkov, ki izboljšujejo dostopnost profesionalne sodobne…
Rok: 09.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, film, fotografija, glasba, gledališče, javni zavod, literatura, ljubiteljska kultura, občinski, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost, založništvo
Občina Kamnik bo sofinancirala kulturne programe in projekte, z namenom zagotavljanja javnih kulturnih dobrin v javnem interesu. Področja, ki bodo podprta so ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer: glasbena, plesna, gledališka, lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska, video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna, itd. Projekti bodo podprti z namenom širiti kulturo med občane in bodo pomenili prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine.