Grantly ima na razpolago trenutno 68 odprtih razpisov za "civilna družba".


Šlo bo za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, dobrega vodenja ter človekovih pravic. Na razpis se lahko prijavijo…
Gre za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvoja na Filipinih, ki je namenjen civilnodružbenim organizacijam oziroma nevladnim…
Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in razvoja v Kirgizistanu. V okviru prvega sklopa (EIDHR) se lahko…
Šlo bo za podporo projektov poljskih organizacij civilne družbe, ki jih bodo izvajale samostojno ali v partnerstvu z drugimi subjekti…
Sofinancirali se bodo projekti na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic v Turčiji. Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije,…
Rok: 20.04.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:AI, Horizon, civilna družba, demokracija, mediji, politika
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participationHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political…
Rok: 31.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Svet romske skupnosti Republike Slove…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, društva, romi
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti zvez društev, v katerih se združujejo pripadniki romske skupnosti. Gre za spodbujanje aktivacije in večjega vključevanja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevek k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanje njihovega položaja ter odpravljanje nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih. 
Krepitev zmogljivosti in zpostavljanje vzpodbudnega okolja za NVO v Džibutiju. Splošni cilj projekta PASOC je podpreti strukturiranje in nastanek civilne…
Rok: 21.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:04.01.22* Fair Trade Advocacy Office (FTAO)
Področja:Mladi, Notranje zadeve
Ključne bes.:Evropa, civilna družba, politika, trajnostna trgovina, človekove pravice
Urad za zagovorništvo pravične trgovine (FTAO, Bruselj) vabi organizacije civilne družbe v državah EU, ki jih vodijo mladi ali vključujejo mlade, da oddajo predloge projektov.Kratkoročni zagovorniški projekti bodo potekali aprila 2022, razvijati pa se morajo okoli politik, povezanih z EU na področju pravične in trajnostne trgovine, kot so trgovske povezave in trajnost, kritična potrošnja in…
Rok: 29.03.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, spodbujanje
Cilj je zaščititi, spodbujati in ozaveščati o temeljnih pravicah in vrednotah EU s podpiranjem lokalnih, regionalnih in/ali nacionalnih organizacij civilne družbe ter povečanjem njihovih zmogljivosti, s čimer se krepi tudi učinkovita uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter spoštovanje pravne države in demokracije v EU. Namen je izbrati in podpreti določeno število posrednikov v čim…
Rok: 18.05.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:civilna družba, otroci, partnerstva
Razpis za leto 2022 je osredotočen na prvo tematsko področje Strategije EU o otrokovih pravicah, ki spodbuja udeležbo v političnem in demokratičnem življenju EU, ki otrokom omogoča, da postanejo aktivni državljani in člani demokratičnih družb. 
Rok: 12.04.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, otroci, ženske
S tem razpisom, razdeljenim na 5 prednostnih nalog, se bo financiralo projekte, ki bodo:vključevali preprečevanje različnih oblik nasilja nad ženskami na podlagi spola v različnih okoljih s sistemskim pristopom (prednostna naloga 1, obsežni projekti)obravnavali škodljive prakse proti ženskam in deklicam (prednostna naloga 2)preprečevali nasilje na podlagi spola z odpravljanjem njegovih temeljnih vzrokov (prednostna naloga 3)podpirati…
Rok: 15.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.12.21* EEA and Norway Grants
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
Organizacija kampanj za ozaveščanje: Ozaveščanje o izbranih področjih nasilja v družini in nasilja na podlagi spola na Češkem. Namen razpisa je podpreti kampanje za ozaveščanje na naslednjih področjih: a) odpravljanje stereotipov o spolu, seksizma in temeljnih vzrokov za nasilje v družini in nasilje na podlagi spola,b) spopadanje z novimi oblikami nasilja na podlagi spola,c) motiviranje moških za…
Spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in pravne države. Prednostne naloge so: Zaščita in krepitev moči posameznikov, da bi…
Rok: 06.01.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.12.21* UN Trust Fund to End Violence against…
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:civilna družba, ženske
Prednosti bodi imele vloge, ki bodo vključevale medsektorski pristop in sprejele načelo, da pri delu z najbolj marginaliziranimi ženskami in dekleti (med drugim z ženskami in dekleti avtohtonih narodnosti, ženskami in dekleti manjšinskih etnij, osebami LBTIQ+, invalidnimi ženskami in dekleti, starejšimi ženskami, notranje razseljenimi ženskami in dekleti ter begunkami in dekleti, ki so preživele nasilje)…
Rok: 28.12.21
Projekti do:79.300 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:13.12.21* Urad Vlade Republike Slovenije za osk…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba
Predmet razpisa je izvajanje programa »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s katerim se osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih dveh letih od pridobitve statusa, in osebam s priznano mednarodno zaščito, ki so status pridobile pred 9. 11. 2021, ter članom njihovih družin, v prvih treh…
Rok: 10.02.22
Projekti do:17.471.295 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, partnerstva
Cilj  je spodbujati sodelovanje državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju Unije ter njihov prispevek k njemu, na način, da se seznanijo s svojimi stališči na vseh področjih delovanja Unije in jih javno izmenjujejo. Pričakovani učinek:povečanje ozaveščenosti državljanov o pravicah in vrednotah ter povečanje stopnje njihove vključenosti v družbo in EU;omogočanje ljudem, da poglobijo…
Rok: 24.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:23.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:Evropa, civilna družba, covid-19, partnerstva
Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep. V letu 2022 so prednostne naloge naslednje: ozaveščanje glede jezikovne in kulturne pestrosti v Evropi,ozaveščanje o pomenu krepitve procesa evropskega povezovanja,…