Grantly ima na razpolago trenutno 8 odprtih razpisov za "romi".


Rok: 25.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:romi
Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti.Izdajateljska in založniška dejavnost Ministrstvo bo podprlo: revije…
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Svet romske skupnosti
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:mediji, romi
Cilji je spodbujanje priprave in predvajanja radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih in nevladnih institucij, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti itd.);utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;ozaveščanje večinskega…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 31.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Svet romske skupnosti Republike Slove…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, društva, romi
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti zvez društev, v katerih se združujejo pripadniki romske skupnosti. Gre za spodbujanje aktivacije in večjega vključevanja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevek k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanje njihovega položaja ter odpravljanje nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih. 
Rok: 03.03.22
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:NCP, romi
Cilj je podpreti vzpostavitev in okrepitev nacionalnih posvetovalnih postopkov v državah članicah prek nacionalnih platform za Rome, ki jih sklicujejo in vodijo nacionalne kontaktne točke. 
Cilj je spodbuditi večjo socialno kohezijo v Bolgariji z boljšim medsebojnim razumevanjem med večinsko in manjšinsko kulturo s poudarkom na…
Rok: 18.10.21
Projekti do:68.707 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:31.08.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:brezposelnost, romi, socialno varstvo, usposabljanje, ženske
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.V okviru razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:SKLOP 1:V…
Cilj program za Človekove pravice je vključevanje in krepitev vloge Romov v družbi na Češkem. V ospredju je prizadevanje za…