Grantly ima na razpolago trenutno 9 odprtih razpisov za "samozaposleni v kulturi".


Rok: 21.03.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, samozaposleni v kulturi, umetnost
Mestna občina Slovenj Gradec bo v letu 2022 sofinancirala izvedbo kulturnih projektov na naslednjih področjih: vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, bralne kulture in literature, uprizoritvene umetnosti, filma, intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti ter kulturno umetnostne dejavnosti. Namen spodbud je izvajanje in razvoj mestu pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja v Občini.
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.02.22* Občina Vipava
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:literatura, občinski, prireditve, samozaposleni v kulturi, umetnost, usposabljanje
Občina Vipava bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine s področja kulturne dejavnosti: za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur,…
Rok: 11.03.22
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:10.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, glasba, knjige, kulturna dediščina, občinski, samozaposleni v kulturi, umetnost
Sofinancirali se bodo kulturni projekti v Mestni občini Maribor v letu 2022, ki bodo izvedeni na območju Občine oziroma v primeru gostovanja, v tujini. Sofinancirala se bodo naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga, kulturna dediščina, film in avdiovizualne dejavnosti. 
Rok: 04.03.22
Projekti do:9.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:10.02.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, glasba, knjige, kulturna dediščina, občinski, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost
Sofinancirali se bodo neprofitni kulturni projekti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022, s področja uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, sodobnega plesa, knjige in bralne kulture, filma, kulturne dediščine in drugih področij. 
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Kultura
Ključne bes.:društva, film, glasba, kulturna dediščina, literatura, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost
Predmet sofinanciranja so programi in projekti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju, glasbene, plesne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter varstvo kulturne dediščine. 
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:film, glasba, kulturna društva, literatura, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost, zavod
Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati. Cilji so naslednji: spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 14.02.22
Projekti do:2.726 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Javna agencija za knjigo
Področja:Kultura
Ključne bes.:MSP, SP, leposlovje, literatura, prevodi knjig, samozaposleni v kulturi, založništvo
Subvencije bodo dodeljene kulturnim projektom prevajanja del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdelavo v knjižni obliki ali uprizoritev v gledališču. Cilj je podpreti izvedbo vsaj 33 projektov za izdajo vzorčnih prevodov…
Rok: 09.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, film, fotografija, glasba, gledališče, javni zavod, literatura, ljubiteljska kultura, občinski, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost, založništvo
Občina Kamnik bo sofinancirala kulturne programe in projekte, z namenom zagotavljanja javnih kulturnih dobrin v javnem interesu. Področja, ki bodo podprta so ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer: glasbena, plesna, gledališka, lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska, video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna, itd. Projekti bodo podprti z namenom širiti kulturo med občane in bodo pomenili prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine.