Sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Kultura
Izdajatelj:

Ministrstvo za kulturo

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-jav…
Celotni budžet: 115.000
Rok za oddajo: 03.05.2022
Podelitev min-max: 0 € – 25.000 €
Lastna udeležba*: 15%
Ključne besede: kulturna dediščina
Zanimiv razpis?

Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine in razvijanje njenega potenciala. Predmet javnega razpisa so projekti, ki

 • varujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;
 • zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;
 • zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine;
 • zagotavljajo njihovo dostopnost čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Prijavitelj je lahko

 • nevladna organizacija, ki združuje predstavnike poklicev ali ljubitelje, ki so evidentirani nosilci nesnovne dediščine,
 • ali javni zavod katerega program se ne financira kot javni kulturni program in ima status nosilca nesnovne kulturne dediščine
Ni dodatnih informacij

Upravičeni stroški so tisti, ki:

 • so nujno potrebni za uspešno izvedbo (so)financiranega projekta,
 • nastanejo izključno za namen izvedbe (so)financiranega projekta in se lahko v celoti pripišejo temu projektu,
 • so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
 • so razumni in utemeljeni ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
 • so dejansko nastali izvajalcu,
 • so transparentni in preverljivi,
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, so evidentirani na računih izvajalca v skladu z veljavnimi računovodskimi načeli in so opredeljeni v skladu z zahtevami obstoječe zakonodaje,
 • so izkazani s preverljivimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija skladno z veljavnimi računovodskimi standardi),
 • so posredni stroški v skladu s točko 9.2,
 • niso in ne bodo istočasno (so)financirani od drugih sofinancerjev projekta (dvojno financiranje),
 • izhajajo iz predmeta pogodbe.

Rok za prijavo na javni razpis je 3. 5. 2022.

Projekt mora biti zaključen najkasneje 15. 11. 2022

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *