Sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Kultura
Izdajatelj:

Ministrstvo za kulturo

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kul…
Celotni budžet: 65.000
Rok za oddajo: 25.04.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: umetnost, štipendija
Zanimiv razpis?

Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti) v letu 2022.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Produkcija in postprodukcija v Sloveniji Podpodročje je namenjeno prvi izvedbi intermedijskega projekta slovenske produkcije in umetnikov iz Slovenije na območju Republike Slovenije ali v zamejstvu, ki je po obsegu enovit, časovno in izvedbeno pa zaključena celota, ki je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2022. Postprodukcija v Sloveniji in zamejstvu obsega ponovitve prvoizvedene produkcije, ki ni starejša od enega leta.

Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini Podpodročje je namenjeno gostovanju projekta slovenske produkcije in umetnikov iz Slovenije po prvotni izvedbi v Sloveniji, na referenčnem prizorišču v tujini. Vabilo tujega partnerja s specifikacijo prevzetih stroškov je obvezna priloga vlogi prijavitelja. Pravne osebe lahko zaprosijo za sofinanciranje organizacije gostujočega slovenskega projekta in s tem povezanih stroškov, umetniki pa le za svoj avtorski honorar za lasten avtorski projekt, ki pa lahko zajema tudi morebitne potne stroške in stroške bivanja (če teh ne krije gostitelj).

Prvi avtorski projekt  je neposredna podpora za ustvarjalno delo fizičnih oseb, mlajših samozaposlenih v kulturi ali absolventov visokih šol ene od umetnostnih smeri, ki že lahko izkažejo reference tudi izven študijskega procesa ter v letu 2022 še ne bodo dopolnili 30 let in jim prijavljen avtorski projekt omogoča realizacijo lastnega avtorskega projekta na področju intermedijskih umetnosti. Izbrani prijavitelji lahko zaprosijo le za svoj avtorski honorar, ki pa lahko vsebuje tudi druge stroške, kot na primer potne stroške in stroške bivanja.

Delovne štipendije Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih štipendij samozaposlenih v kulturi s statusom intermedijskih umetnikov. Namen delovne štipendije je spodbujanje ustvarjalnega, raziskovalnega in samoizobraževalnega dela ter s tem povezane mobilnosti posebej nadarjenih mladih intermedijskih ustvarjalcev, brez odvisnosti od neposredne izvedbe konkretnih projektov. Vrednost sofinancirane delovne štipendije je 5.000,00 evrov. Delovna štipendija ni namenjena neposredni umetniški produkciji, lahko pa je priprava nanjo, če je to utemeljeno z zahtevnostjo projekta. Delovna štipendija ni namenjena modifikacijam že izvedenih projektov.

Prijavitelji projektov so lahko Nevladne kulturne organizacije, samozaposleni v kulturi in fizične osebe, ki 

 • opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
 • ter glede na osnovno dejavnost niso izobraževalne ali vzgojno-izobraževalne institucije oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti oziroma posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji;
Ni dodatnih informacij

pravičeni stroški so Programski stroški projekta, ki: 

 • izhajajo iz predmeta pogodbe,
 • so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo (so)financiranega projekta
 • nastanejo izključno za namen realizacije (so)financiranega projekta in se lahko v celoti pripišejo temu projektu,
 • so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
 • so razumni in utemeljeni ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
 • so dejansko nastali izvajalcu (ali koproducentu ali soorganizatorju),
 • so transparentni in preverljivi,
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, so evidentirani na računih izvajalca v skladu z veljavnimi računovodskimi načeli in so opredeljeni v skladu z zahtevami obstoječe zakonodaje,
 • so izkazani s preverljivimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija).
 • niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).

Razpis se začne dne 25. 3. 2022 in se zaključi dne 25. 4. 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *