Grantly ima na razpolago trenutno 13 odprtih razpisov za "kulturna dediščina".


Razpis je namenjen vsem, ki želijo od pomladi 2022 izvajati projekte, ki ustrezajo lokalnim potrebam in izkoriščajo potencial kulturne dediščine.
Rok: 07.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Kultura
Ključne bes.:Horizon, kulturna dediščina, umetnost
Projekti morajo prispevati k vsaj dvema od naslednjih pričakovanih rezultatov:Razvoj in krepitev uporabe digitalnih tehnologij za zaščito, ohranjanje, obnavljanje in varovanje kulturne dediščine in umetnosti, ki dopolnjujejo druge raziskovalne metode.olajšati in razširiti dostop do kulturnih dobrin s pomočjo digitalnih in najsodobnejših tehnologij in orodij, vzporedno ali kot alternativa fizičnemu dostopu do kulturne dediščine.Podpirati primerjalno analizo…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Kultura
Ključne bes.:Horizon, kulturna dediščina
Projekti morajo prispevati k vsaj dvema od naslednjih pričakovanih rezultatov:Preučiti nove načine participativnega kulturnega upravljanja in trajnostnega financiranja muzejev in drugih kulturnih ustanov, zlasti v kriznih obdobjih, kot je pandemija koronavirusa, in po njih.Zagotoviti boljši dostop do kulturne dediščine in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, da se z vključujočimi in participativnimi postopki ohrani in okrepi socialna…
Rok: 07.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, kulturna dediščina
Projekti morajo prispevati k vsaj dvema od naslednjih pričakovanih rezultatov:prispevati k ciljem zelenega dogovora z razvojem metod za trajnostno in zeleno ohranjanje, ohranjanje in obnavljanje spomenikov in artefaktov z uporabo različnih materialov.Spodbujanje raziskav o kakovosti ohranjanja, da bi spodbudili bolj trajnostno in zeleno vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine. Zagotoviti višje standarde kakovosti pri ohranjanju in…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Horizon, kulturna dediščina, umetnost
Projekti morajo prispevati k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:pripraviti prelomno in novo mrežo za usklajevanje politik in dejavnosti na področju raziskav in inovacij kulturne dediščine, vključno z umetnostjo ter kulturnimi in ustvarjalnimi sektorjiopredeliti raziskovalna in inovacijska področja z evropsko dodano vrednostjo, ki bi upravičila prihodnje dejavnostipredlagati nove načine vključevanja zainteresiranih strani, uporabnikov kulturne dediščine in umetnosti,…
Rok: 30.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:22.06.21 Občina Kamnik
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina, kulturne organizacije, občinski
Oddaja Budnarjeve muzejske hiše v upravljanje in sofinanciranje izvajanja kulturnega programa z namenim ohranjanja kulturne dediščine.Namen in cilj je, da bo izvajalec, ki bo dobil Budnarjevo muzejsko hišo v najem, v njej izvajal in koordiniral javni kulturni program, ki bo pomagal ohranjati slovensko arhitekturno in etnološko dediščino. Izvajanje tematsko zasnovanih delavnic, ogledov, predavanj, kulturnih in…
Rok: 12.07.21
Projekti do:25.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:15.06.21* Mestna občina Koper
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina
Namen je ohranjanje, restavriranje in obnavljanje ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Koper ter zagotavljanje njihovega celostnega ohranjanja, vzdrževanja in oživljanja. 
Rok: 12.07.21    Udeležba: 15%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.06.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina
Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine in razvijanje njenega potenciala.Predmet javnega razpisa so projekti, ki:varujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine;zagotavljajo…
Sredstva so namenjena posameznim zaposlenim v muzejih, ki opravljajo raziskave, povezane z muzejskimi zbirkami. Zato mora biti v predlogu raziskave…
Rok: 30.06.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:07.06.21* Občina Bohinj
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina, občinski
Sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine na območju občine Bohinj v letu 2021:investicije, povezane z obnovo nepremične kulturne dediščinerestavratorske in konservatorske posege na kulturnih spomenikih in registrirani nepremični kulturni dediščinirestavratorske in konservatorske posege na objektih ali spominskih obeležjih, ki se nahajajo na območju varovanja kulturne dediščine in imajo kulturno-zgodovinsko vrednost za Občino…
Rok: 29.10.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Ostale
Objava:21.05.21 Občina Kamnik
Področja:Kultura, Zeleni prehod
Ključne bes.:kulturna dediščina, občinski, okolje
Dodelitev finančnih sredstev za obnovo fasad spomeniško zaščitenih objektov v Občini Kamnik.
Rok: 24.05.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.05.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina
Namen je krepiti izvajanje kulturnih programov nevladnih organizacij na področju varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti v letih 2021 / 2022.Program obsega:izvedba izobraževalnih vsebin / usposabljanjamednarodna dejavnostpromocijska dejavnostizdajanje publikacijkoordinacija knjižnične dejavnosti za celotno območje Slovenije
Rok: 15.05.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:03.05.21* Občina Medvode
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina
Varovanje naravne in kulturne dediščine – investicije in investicijsko vzdrževanje. Sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev. Področja sofinanciranja: redna društvena dejavnost akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in…