Grantly ima na razpolago trenutno 16 odprtih razpisov za "zdravo življenje".


Rok: 02.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, zdravo življenje
Mestna občina Maribor bo dodeljevala sredstva programom za leto 2022, s podočja krepitve zdravja. Cilji spodbud so: okrepiti informiranost in ozaveščenost prebivalstva o pomenu zdravja in zdravem načinu življenja,izboljšati opolnomočenost prebivalstva za lastno skrb,izboljšati dostopnost do programov na področju krepitve in ohranjanja zdravja,spodbuditi razvoj novih programov in storitev za naslavljanje potreb prebivalstva,okrepiti vlogo in usposobljenost nevladnih organizacij…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Občina Kostanjevica na Krki bo v letu 2022 sofinancirala naslednje dejavnosti s področja športa: Redna dejavnost društev. Športne prireditve. Športna rekreacija – sofinanciranje najema telovadnice.
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, mladina, mladinske organizacije, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Šlo bo za sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov v Občini Slovenj Gradec v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Področje delovanja Mladinskega sveta SG; Neformalno izobraževanje mladih; Aktivna participacija mladih; Športne rekreativne aktivnosti; Kulturno umetniška produkcija mladih v lokalni skupnosti; 
Rok: 17.02.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, sodelovanje, spodbujanje, usposabljanje, zdravo življenje
Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči na ravni Unije, nacionalni in lokalni ravni. Na področju zdravja, zlasti javnega zdravja, zagotavljajo storitve neposredno bolnikom in posameznikom, saj so v nekaterih primerih v prvi liniji ukrepanja tudi v izrednih razmerah. Nevladne organizacije so bistvene tudi pri premoščanju vrzeli med institucijami in bolniki ter olajševanju komunikacije.Komisija…
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, infrastruktura, invalidi, občinski, otroci in mladina, usposabljanje, vrhunski šport, zdravo življenje, šport
V letu 2022 bodo sofinancirani naslednji programi LPŠ v Občini Kranjska Gora: 1. Šport otrok in  mladine: športna vzgoja predšolskih otrok,športna vzgoja osnovno šolske mladine,športna vzgoja mladine,športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.2. Vrhunski in kakovostni šport 3. Športna rekreacija 4. Šport invalidov 5. Drugi programi iz področja športa: šolanje strokovnih kadrov,strokovni kadri,športni objekti,informatika in propagandna dejavnost…
Rok: 04.02.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja: avtonomijo mladih in učenje za življenje, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,…
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Zdravje
Ključne bes.:društva, občinski, zdravo življenje
Sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2022.Predmet sofinanciranja je delovanje društev in drugih ustanov pri:izvajanju projektov za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji zdravja,projektov, ki neposredno prispevajo k boljšemu zdravju,trajnostno naravnanih projektov (npr. brez uporabe plastike),projektov,…
Rok: 07.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Kranj
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, invalidi, občinski, upokojenci, usposabljanje, zdravo življenje, šport
Sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2022.Sofinancirali se bodo izvajalci naslednjih vsebin:prostoročna športna vzgoja otrok in mladinešportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebamišportna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski športkakovostni športvrhunski športšportna rekreacijašport starejšihšport invalidovšportne prireditveizobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrovdelovanje društev in zvez športnih društevdodelitev…
Rok: 07.01.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Kranj
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije, neformalno učenje, občinski, usposabljanje, zdravo življenje
Mestna občina Kranj vo sofinancirala naslednja sledeča področja mladinskega sektorja v letu 2022:avtonomijo mladih,neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,dostop mladih…
Rok: 07.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Kranj
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prostovoljstvo, veteranske organizacije, zdravo življenje
Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2022.Vsebina programov:informiranje ter svetovanje svojim članom;prostovoljno delo;aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;obujanje tradicije;skrb za spomenike in spominska obeležja;strokovno vzgojo članov;skrb za lastno zdravje;programe druženj;strpnost, nenasilje;kulturno izražanje in kreativnost.
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.11.21* ASCAPE
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:AI, zdravo življenje
ASCAPE je projekt, ki ga financira EU, njegov namen je izboljšanje zdravstvenih informacij in boljša uporaba zdravstvenih podatkov. Natančneje, cilj projekta ASCAPE je izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom z uporabo napredka IKT na področju masovnih podatkov in umetne inteligence. Javni razpis ASCAPE bo zagotovil financiranje zdravstvenim ustanovam, podjetjem ali raziskovalnim skupinam, da bi ocenili…
Rok: 15.02.22 Več rokov
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, razvoj podeželja, zdravo življenje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-01- two-stage: Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate for societal changeHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02- two-stage: Developing nature-based therapy for…
Rok: 15.02.22 Dve fazi
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* Obzorje Evropa
Področja:Družba, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, razvoj podeželja, zdravo življenje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-01- two-stage: Developing nature-based therapy for health and well-beingHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02- two-stage: Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate…
1
Rok: 25.01.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.10.21* Izvajalska agencija za zdravje in dig…
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:HIV, covid-19, duševno zdravje, inovacije, javno zdravje, rakava obolenja, razvoj, virus, zdravo življenje
Programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027. Program EU4Helth predstavlja zavezo EU na področju zdravja, kakršne doslej še ni bilo. Program je odziv EU na trenutne izredne razmere na področju javnega zdravja, ki bo pomembno prispeval k okrevanju po COVID-19, in sicer z naslednjimi cilji: izboljšati javno zdravje v Uniji s preprečevanjem bolezni in promocijo zdravja ter…
Rok: 20.05.22
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.09.21* Fundacija Ekhaga
Področja:Zdravje
Ključne bes.:alternativno zdravljenje, prehrana, zdravo življenje
Gre za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine ter zdravega načina življenja. Področja financiranja: Kakovostnejša in bolj zdrava hranaPrehrana in način življenjaNaravno in alternativno zdravljenjePodpirajo predvsem strateške in inovativne projekte pilotne narave in raziskave, ki prinašajo rezultate in niso samo potrditev že predhodnih ugotovitev. Sprejemajo prijave iz vsega sveta. Prijava je lahko v švedskem ali angleškem…
1
Rok: 14.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.06.21* Občina Kobarid
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, zdravo življenje, šport
Programi in vsebine, ki bodo sofinancirane:prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine,športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,kakovostni šport, – športna rekreacija,izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,športne prireditve, – organiziranost v športu.