Grantly ima na razpolago trenutno 17 odprtih razpisov za "mladinske organizacije".


Rok: 04.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije, občinski, zavod
Sofinancirali se bodo programi mladinskega dela, ki jih organizirajo organizacije v mladinskem sektorju, s statusom organizacije v javnem interesu. Programi morajo biti namenjeni mladim med 15. in 29. letom starosti in obsegati predvsem neformalno učenje, ki dviguje njihove državljanske, medkulturne in socialne kompetence. 
Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, občinski
Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, ki spodbujajo udejstvovanje mladih, na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi. 
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, mladina, mladinske organizacije, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Šlo bo za sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov v Občini Slovenj Gradec v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Področje delovanja Mladinskega sveta SG; Neformalno izobraževanje mladih; Aktivna participacija mladih; Športne rekreativne aktivnosti; Kulturno umetniška produkcija mladih v lokalni skupnosti; 
Rok: 25.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Občina Litija
Področja:Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, občinski
Sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2022. Krili se bodo stroški projektov organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirani kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet. 
Rok: 22.02.22    Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije, občinski, otroci in mladina
Sofinancirale se bodo naslednje dejavnosti, programi in projekti: otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14. leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigovanja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja prostega časa, neformalnega…
Rok: 21.02.22
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Urad Republike Slovenije za mladino
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:javni zavod, mladina, mladinske organizacije, usposabljanje
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik…
Rok: 21.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Platforma Sloga
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, ozaveščanje, podnebne spremembe, sodelovanje
Osrednja ciljna skupina, ki jo naslavlja projekt Climate of Change, so mladi državljani Evropske unije, stari od 16 do 35 let, dodatne ciljne skupine so lahko izobraževalci in mladinski delavci, širša splošna javnost, itd. Cilji izbranih projektov morajo biti: ozaveščati o podnebnih migracijah, podnebnih spremembah, trajnostnem razvoju in globalni nepravičnosti;ozaveščati o povezavah med globalnimi in lokalnimi razsežnostmi podnebnih…
Rok: 16.05.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropska mladinska fundacija (EYF)
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:demokracija, evropska družba, mladina, mladinske organizacije, sodelovanje
V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.
Rok: 02.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropski parlament
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, spodbujanje enakosti, vključenost
Pričakuje se, da bodo organizacije, izbrane za sofinanciranje v okviru tega razpisa, lokalne ali mladinske organizacije (kot glavni prijavitelji). Partnerstvo z javnim organom za izvedbo dogodka se bo štelo kot prednost, z namenom zagotovljanja močne povezave z lokalno ravnjo in trdno operativna zmogljivostjo. Glavni cilj je približati Evropski parlament državljanom z organizacijo dveh lokalnih evropskih mladinskih…
Rok: 04.02.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja: avtonomijo mladih in učenje za življenje, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,…
Rok: 22.03.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, mladinske organizacije, partnerstva
Cilj projektov programa European Youth Together je vzpostaviti mreže, ki spodbujajo regionalna partnerstva in omogočajo mladim po vsej Evropi, da pripravijo skupne projekte, organizirajo izmenjave in spodbujajo usposabljanja (npr. za mladinske voditelje) s fizičnimi in spletnimi dejavnostmi. Ukrep se bo izvajal v dveh sklopih, ki podpirata nadnacionalna partnerstva za mladinske organizacije na lokalni ravni ali v…
Rok: 12.09.22 Več rokov
Projekti do:1.700 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:07.12.21* Zavod za mladino, kulturo in turizem …
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:festival, mladinske organizacije, občinski, prireditve, umetnost
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih programov ali projektov, ki jih pripravijo in izvajajo mladi med 15. in 29. letom starosti in so namenjeni mladim. Predmet sofinanciranja so projekti ali programi, ki se bodo izvajali v prostoru Center mladih Koper in Četrtni mladinski center Markovec ter programi in projekti, ki se bodo izvajali na zunanjih javnih površinah. V…
Rok: 07.01.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Kranj
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije, neformalno učenje, občinski, usposabljanje, zdravo življenje
Mestna občina Kranj vo sofinancirala naslednja sledeča področja mladinskega sektorja v letu 2022:avtonomijo mladih,neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,dostop mladih…
Rok: 09.08.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:12.07.21* Urad Republike Slovenije za mladino
Področja:Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije
Sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti. Med območja spadajo naslednje občine: Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci. Cilj javnega razpisa je povečati število aktivnosti mladinskega dela na omenjenih območjih.Sofinanciran bo program, ki bo umeščen v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja:avtonomija mladihneformalno učenje in…
Rok: 31.08.21 Do porabe sredstev
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.06.21 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Kultura, Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije
Sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.
Rok: 01.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.06.21* Evropska mladinska fundacija (EYF)
Področja:Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije
EYF omogoča finančno podporo naslednjim tipom projektov, vodenih s strani mladinskih nevladnih organizacij ali mrež ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela, povezanega z mladinsko politiko:Kategorija A – mednarodna mladinska srečanja (seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali);Kategorija B – druge mladinske aktivnosti (študije, raziskovalni projekti, pridobivanje informacij in izdelava dokumentacije na področju mladine)Kategorija…
Rok: 21.06.21    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.06.21* Mestna občina Ptuj
Področja:Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije, občinski
Sofinanciranje mladinskih organizacij, ki so javnega pomena in vključujejo mlade iz Občine Ptuj.