Grantly ima na razpolago trenutno 13 odprtih razpisov za "prostovoljstvo".


Rok: 28.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:01.02.22* Ministrstvo za zdravje
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:društva, e-oskrba, prostovoljstvo, socialno varstvo, starejši
Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju in pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo.Šlo bo za krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja oseb, ki zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v celoti samostojno poskrbeti…
Rok: 02.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Izobraževanje, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prostovoljstvo, socialno varstvo, starejši
Šlo bo za sfinanciranje izvajanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših« v Občini Kamnik. Program projekta mora obvezno vsebovati: delovanje in razvoj sistema prostovoljstva;oglaševanje in promocija;izobraževanje skupin za prostovoljstvo;delovanje svetovalne pisarne;priprava brošure;skrb in vzdrževanje informacijske podpore.
Rok: 06.04.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:mladina, partnerstva, prostovoljno delo, prostovoljstvo
Ekipe prostovoljcev na prednostnih področjih so obsežni projekti z velikim učinkom, ki podpirajo prostovoljne dejavnosti, ki jih izvajajo mladi iz vsaj dveh različnih držav, ki se združujejo, da bi izrazili solidarnost z izvajanjem kratkoročnih ukrepov, ki obravnavajo skupne evropske izzive na področjih politik, ki se vsako leto določijo na ravni EU. Dejavnosti prostovoljskih skupin na prednostnih…
Rok: 26.01.22
Projekti do:11.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prostovoljstvo, socialno varstvo
Sofinanciralo se bo naslednje vsebine socialno varstvenih programov, v občini Kamnik za leto 2022: socialno varstveni programi,karitativni programi,medgeneracijski programi za samopomoč z najmanj 5 prostovoljskimi skupinami, ki že delujejo na območju Občine.
Rok: 04.02.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja: avtonomijo mladih in učenje za življenje, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,…
Rok: 03.05.22
Projekti do:650.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:humanitarnost, prostovoljstvo
Prostovoljstvo v okviru Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (prostovoljstvo v okviru humanitarne pomoči) se izvaja v tretjih državah, v katerih potekajo operacije humanitarne pomoči. Ta ukrep mladim, starim od 18 do 35 let, omogoča, da prispevajo k družbi s kratkoročnimi ali dolgoročnimi prostovoljnimi dejavnostmi, katerih cilj je izboljšati življenjske razmere ljudi v stiski. Projekti…
Rok: 07.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Kranj
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prostovoljstvo, veteranske organizacije, zdravo življenje
Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2022.Vsebina programov:informiranje ter svetovanje svojim članom;prostovoljno delo;aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;obujanje tradicije;skrb za spomenike in spominska obeležja;strokovno vzgojo članov;skrb za lastno zdravje;programe druženj;strpnost, nenasilje;kulturno izražanje in kreativnost.
Rok: 05.10.21
Projekti do:400.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:27.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva, prostovoljstvo
Prostovoljske skupine na prednostnih področjih so obsežni projekti z velikim učinkom, ki podpirajo prostovoljske dejavnosti, ki jih izvajajo mladi iz vsaj dveh različnih držav, da bi izrazili solidarnost z izvajanjem kratkoročnih ukrepov, ki obravnavajo skupne evropske izzive na področjih politik, ki se vsako leto določijo na ravni EU.Letošnja prednostna naloga je osredotočena na učinek in…
Rok: 22.09.21 Več rokov   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, prostovoljstvo
Znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči potrjuje, da je organizacija sposobna izvajati visokokakovostne solidarnostne dejavnosti v skladu z načeli, cilji in zahtevami ukrepa Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč.  Pridobitev znaka kakovosti je pogoj za sodelovanje v prostovoljskih dejavnostih v podporo operacijam humanitarne pomoči. Organizacije prosilke lahko pri prijavi za znak kakovosti za prostovoljstvo…
Rok: 10.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:11.05.21* Občina Sežana
Področja:Zdravje
Ključne bes.:dobrodelnost, občinski, prostovoljstvo, socialno varstvo
Letni programi in projekti s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki so lokalnega pomena.
Rok: 09.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:11.05.21* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Mladi
Ključne bes.:Erasmus, nadnacionalno, prostovoljstvo, sodelovanje
Nacionalna agencija spodbuja in izvaja program Erasmus+. Gre za program Mladina in Evropska solidarnostna enota na nacionalni ravni, ki ju povezuje Evropsko komisijo s predlagatelji projektov. Nacionalna agencija je odgovorna za upravljanje vseh faz življenjskega cikla projektov programa Erasmus+, ki opredeljujejo splošne cilje programa ter posebne cilje programa Erasmus+. Cilji programa so: Učna mobilnost posameznikov (mobilnost mladih…
Rok: 05.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:29.04.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:dobrodelnost, prostovoljstvo
Razpis zajema naslednje ukrepe programa: projekte prostovoljstva,skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih,solidarnostne projekte,znak kakovosti za solidarnostne prostovoljske aktivnosti,znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči.Rok za oddajo vlog: Projekti prostovoljstva – 28. maj 2021, 5. oktober 2021 Solidarnostni projekti – 28. maj 2021, 5. oktober 2021 Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih – 5. oktober 2021
Rok: 10.05.21
Projekti do:4.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:21.04.21* Mestna občina Maribor
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:prostovoljstvo
Sofinanciranje projektov na področju mladinskih dejavnostiNamen sofinanciranja je izbira kakovostnih projektov na področju mladinskih dejavnosti.Področja, ki se bodo sofinancirala so: omogočanje neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih;razvijanje politične participacije mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliva na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah;lajšanje dostopa mladih do trga delovne sile in razvijanje podjetnosti, ustvarjalnosti…