Grantly ima na razpolago trenutno 6 odprtih razpisov za "kmetijski proizvodi".


Rok: 07.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za podporo za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, in sicer za naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma…
Rok: 21.04.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo
Gre za zbiranje predlogov na področju ukrepov EU glede informiranja in promocije evropskih kmetijskih proizvodov (program AGRIP), ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, pridruženih programu. Predloge lahko prijavite na naslednje teme, ki zadevajo notranji trg: Union quality schemes (Topic 1)Organic production method (Topic 2)Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic…
Rok: 21.04.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov na področju ukrepov EU glede informiranja in promocije evropskih kmetijskih proizvodov (program AGRIP), ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, pridruženih programu. Predloge lahko prijavite na naslednje teme, ki zadevajo notranji trg: Union quality schemes OR merits of Union agricultural products (Topic 1)Organic production method (Topic 2)Sustainability of Union agriculture…
Rok: 17.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.01.22* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijski proizvodi, kmetijstvo, občinski
Gre za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za leto 2022.
Rok: 25.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gospodarstvo, kmetijski proizvodi, kmetijstvo, podnebne spremembe, razvoj podeželja, trajnostna trgovina
Skupna kmetijska politika (SKP) je ena najpomembnejših politik EU. Je partnerstvo med kmetijstvom in družbo ter med Evropo in njenimi kmeti. Je skupna politika za vse države in državljane EU ter jim prinaša različne koristi. Podpira kmete in izboljšuje kmetijsko proizvodnjo, ohranja podeželska območja in pokrajine, ohranja podeželsko gospodarstvo ter pomaga pri reševanju podnebnih sprememb in…
Rok: 12.01.22
Projekti do:350.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:25.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, razvoj, tehnologija, živila, živinoreja
Predmet razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Tematike projektov EIP so naslednje: a) Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk;b) Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin;c) Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo: Trajnostna pridelava grozdja za vino, Trajnostna pridelava namiznega grozdja ali Trajnostna pridelava za vino in svežo uporabo;č) Učinkovita…