Grantly ima na razpolago trenutno 1 odprtih razpisov za "kmetje".


Rok: 09.09.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale
Objava:22.03.21* Mestna občina Kranj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, investicije, kmetje, razvoj podeželja
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov: 1. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih…