Grantly ima na razpolago trenutno 7 odprtih razpisov za "kmetje".


Rok: 07.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za podporo za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, in sicer za naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma…
Rok: 16.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali. Vrste naložb A: Ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo: ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup tovornih vozil z opremo…
Rok: 09.09.22 Več rokov
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Kranj
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, kmetje, občinski, usposabljanje, štipendija
Občina Kamnik bo v letu 2022 sredstva dodelila za naslednje ukrepe: Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Ukrepa na…
Rok: 31.03.22
Projekti do:45.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:24.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje
Gre za podporo mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne spodbude in bo izplačana v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih…
Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, kmetje, občinski
Sofinancira se ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na KMG. Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
Rok: 11.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Radovljica
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje, občinski
Občina Radovljica objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Radovljica. Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode. Sofinanciral se bo nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, ki se bodo dodajali v gnojevko in ne kot…
Rok: 09.09.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale
Objava:22.03.21* Mestna občina Kranj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, investicije, kmetje, razvoj podeželja
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov: 1. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih…