Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

 

Ciljne organizacije: Ostale, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/26-javni-razpis-za-podukr…
Celotni budžet: 2.400.000
Rok za oddajo: 25.05.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: kmetijstvo, krožno gospodarstvo, naložbe
Zanimiv razpis?
6

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022. Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. 

Cilj je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. 

26. javni razpis za podukrep 4.1 

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.400.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 400.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 1.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
  • 400.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C)

Najnižji znesek podpore je 1.000 evrov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi, in 2.000 evrov na vlogo pri drugih vrstah naložb.

Stopnje podpore ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Vložitev vloge poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *