Grantly ima na razpolago trenutno 4 odprtih razpisov za "fizične osebe".


Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:13.01.22* EKO SKLAD
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, fizične osebe, ogrevalni sistemi
Gre za ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov: A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:13.01.22* EKO SKLAD
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, fizične osebe
Dodeljevale se bodo nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije. Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb…
Rok: 17.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:20.12.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:fizične osebe, leposlovje, umetniška kritika, umetnost
Izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v letu 2022. Šlo bo za zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo, v obdobju od 1. marec do 31. december 2022. Cilji so krepitev umetniške…
Rok: 31.10.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:01.10.21* AI4copernicus
Področja:Družba
Ključne bes.:fizične osebe
AI4Copernicus išče iznajdljive posameznike, ki bodo doprinesli predloge k reševanju družbenih izzivov, ki temeljijo na tehnologijah umetne inteligence in podatkih opazovanja zemlje. Njihov cilj mora biti pomagati posameznikom, ranljivim skupnostim, okolju ter podjetjem in javnemu sektorju pri zagotavljanju inovativnih storitev svojim strankam ter državljanom Evrope in sveta.