Grantly ima na razpolago trenutno 75 odprtih razpisov za "nadnacionalno".


Rok: 25.10.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:04.10.21* i4trust
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno, partnerstva, razvoj
Gre za inkubator zaupanja vrednih B2B ekosistemov za izmenjavo podatkov sodelujočih MSP, povezanih z vozlišči za digitalne inovacije.i4Trust je inkubator, ki ga financira EU in ponuja namenski program inkubacije malim in srednjim podjetjem s sedežem v EU, nekoliko večjim podjetjem in vozliščem za digitalne inovacije v obliki eksperimentov.i4Trust projekt je sofinanciran iz programa Horizon 2020.
Rok: 03.10.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.09.21* Konzorcij projekta i-Portunus
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:nadnacionalno, sodelovanje, umetnost
Shema Hiše i-Portunus bo podpirala mobilnosti, katerih cilj je ustvarjanje (umetniška dela, produkcije, performans), povezovanje (mreženje, internacionalizacija), učenje (nove kompetence, strokovni razvoj) in/ali raziskovanje (raziskave, prihodnja sodelovanja / projekti). Shema je odprta za vse kulturne sektorje, razen za avdiovizualne sektorje, pristope in načine dela. Več o novi shemi si lahko preberete na motovila.si.V shemi sodeluje 40 držav članic programa Ustvarjalna Evropa in tudi Združeno…
Rok: 05.10.21
Projekti do:400.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:27.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva, prostovoljstvo
Prostovoljske skupine na prednostnih področjih so obsežni projekti z velikim učinkom, ki podpirajo prostovoljske dejavnosti, ki jih izvajajo mladi iz vsaj dveh različnih držav, da bi izrazili solidarnost z izvajanjem kratkoročnih ukrepov, ki obravnavajo skupne evropske izzive na področjih politik, ki se vsako leto določijo na ravni EU.Letošnja prednostna naloga je osredotočena na učinek in…
Rok: 30.09.21
Projekti do:600.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:22.07.21* Evropski socialni sklad (ESS)
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva
S tem razpisom se financira pobude za mednarodno  sodelovanje, katerih namen je razviti samostojne in konkretne pobude ustreznih zainteresiranih strani, vključenih v napotitve, s pomembnim in trajnim vplivom na delavce, podjetja in administracijo. 
Rok: 30.09.21
Projekti do:750.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:22.07.21* Evropski socialni sklad (ESS)
Področja:Družba
Ključne bes.:nadnacionalno
Gre za področje izvajanja zakonodaje Unije o spodbujanju mobilnosti delovne sile znotraj EU in delo mreže EURES v državah EEA (Evropskega gospodarskega prostora).Razpis za dvoletne projekte je sestavljen iz treh tem:Prva tema podpira pravično mobilnost delavcev v čezmejnih regijah;Druga tema je namenjena ponudbi obeh držav EGP, ki so del EURES, da zagotovijo celovite EURES storitve…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno
Cilj predlogov mora biti spodbujanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami (NKT) na področjih, ki jih pokriva grozd 6 programa Obzorje Evropa Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje, z namenom opredelitve in izmenjave dobrih praks ter dviga splošne ravni podpore prijaviteljem programov, ob upoštevanju raznolikosti akterjev, ki sestavljajo to skupino. Poleg tega se pričakuje,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:23.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:kmetijstvo, nadnacionalno, okolje
Prednostna naloga je, da kmetje v veliki meri sprejmejo prakse, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in shranjevanju ogljika, da bi EU do leta 2030 dosegla cilje glede blažitve toplogrednih plinov, do leta 2050 pa podnebno nevtralnost. Kmetijstvo je prav tako občutljivo na vplive podnebnih sprememb, zato je prilagajanje izredno pomembno. Vključevanje uporabe podnebno pametnih praks…
Rok: 30.09.21
Projekti do:600.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:12.07.21* EK, Dir. za zaposlovanje, socialne za…
Področja:Družba
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva
Namen razpisa je podpreti Komisijo in države članice pri razumevanju obstoječih in novih izzivov ter razvoju pobud na področju napotitve delavcev in agende za dostojno delo. Za pravilno uporabo, izvajanje in izvrševanje direktiv sta bistvenega pomena pravilno delovanje upravnega sodelovanja med državami članicami ter izboljšan dostop do informacij o veljavnih pogojih zaposlovanja in upravnih zahtevah…
Rok: 30.09.21
Projekti do:750.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:08.07.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva
Tema podpira čezmejna partnerstva pri izvajanju ciljev uredbe EURES, izboljšanju delovanja, kohezije in povezovanja čezmejnih trgov dela ter spodbujanju prostovoljne in poštene geografske in poklicne mobilnosti v teh regijah.Čezmejno partnerstvo je treba vzpostaviti na podlagi dejanskih potreb v smislu tokov mobilnosti in gospodarske dejavnosti. Zlasti mora obravnavati neusklajenost znanj in spretnosti v obmejni regiji.
Rok: 30.09.21
Projekti do:18.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:nadnacionalno, umetnost
Področja financiranja so naslednja:Predstavitve vizualnih umetnikov, ki delujejo v *Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2021 predstavljali na mednarodnih umetniških in oblikovalskih sejmih:kategorija I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair London; Milano Design Week;kategorija II. Arco Madrid; Artissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Art Brussel; Art Rotterdam; Vienna Cotemporary Dunaj; Art Verona, London Fashion…
Rok: 30.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:23.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:nadnacionalno
Cilj razpisa je dodelitev prvih letnih nepovratnih sredstev za poslovanje za leto 2022 mrežam, dejavnim na področju invalidnosti, ki bodo podpisale štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu za obdobje 2022-2025. Dejavnosti, ki bodo financirane, med drugim vključujejo dejavnosti ozaveščanja, vzajemno učenje med člani, raziskovalne dejavnosti in prispevek k oblikovanju politik.Delovni programi mrež neposredno podpirajo izvajanje Konvencije…
Rok: 28.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:23.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:nadnacionalno
Komisija pričakuje:da bo imela koristi od strokovnega znanja in izkušenj mrež glede izzivov (in načinov njihovega reševanja), s katerimi se soočajo invalidi v različnih državah članicah;in da bo dobila podporo pri svojih dejavnostih ozaveščanja na ravni EU, nacionalni in lokalni ravni, da bi zagotovila ozaveščenost, prispevek k politikam in pobudam na ravni EU ter njihovo…
Rok: 23.09.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Znanost
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno
Od uvedbe evropskega raziskovalnega prostora (ERP) in začetka 6. okvirnega programa je sodelovanje na ravni programa med državami članicami ter njihovimi raziskovalnimi in inovacijskimi programi postalo temelj ERP, pri čemer letne naložbe držav članic znašajo več kot 800 milijonov EUR na leto. Sčasoma je bilo ustanovljenih več kot 250 mrež med financerji raziskav, ki služijo…
Rok: 23.09.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno, sodelovanje
Cilj predlogov mora biti olajšanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami (NKT) z namenom opredelitve in izmenjave dobrih praks ter zvišanja splošnega standarda podpore prijaviteljem programov.Predlogi morajo obravnavati vprašanja, ki so značilna za raziskovalne infrastrukture, kot so spodbujanje nadnacionalnih in virtualnih možnosti dostopa, vključno s posebnimi dejavnostmi, namenjenimi širjenju držav, in ozaveščanje o pravilih za…
Rok: 23.09.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno, razvoj, sodelovanje
Razviti orodja za gospodarsatvo, ki bodo povečala učinkovitost in prispevala k zmanjšanju količine odpadkov in emisij ter hkrati izboljšala kakovost materialov/izdelkov/procesov v celotnem življenjskem ciklu izdelka/storitve. Predlogi morajo imeti celosten pristop z najmanj tremi predstavitvenimi modeli/primeri uporabe, ki zajemajo celoten življenjski cikel materiala/izdelka/procesa in dokazujejo interoperabilnost podatkov v fazah življenjskega cikla na različnih področjih gospodarstva. Razvita orodja…
Rok: 17.08.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva, socialno varstvo
Cilj razpisa je financirati službo za pomoč uporabnikom na področju socialnih storitev, ki bo organom upravljanja pomagala pri uporabi sredstev ESS+, REACT-EU, ESRR ter Sklada za oživitev in odpornost (in drugih ustreznih skladov EU) za ukrepe na področju socialnih storitev, ki temeljijo na dokazih, ter pri dostopu socialnih storitev do navedenih sredstev. V ta namen bo…
Avstrijska agencija za spodbujanje raziskav (FFG) in Center za razvoj industrijske tehnologije, EPE (CDTI) iz Španije sta dodelila sredstva za…
Rok: 14.09.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:inovacije, nadnacionalno, podnebne spremembe, raziskave
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Izboljšane operativne zmogljivosti metod ekonomske analize za podnebne in okoljske politike, kar bo povečalo njihovo uporabo pri pripravi odločitev o podnebnih in okoljskih politikah. To med drugim vključuje izboljšano analizo stroškov in koristi, večkriterijsko analizo in analizo stroškovne učinkovitosti.Praktična priporočila in konceptualne smernice za izboljšane, metodološko…