Grantly ima na razpolago trenutno 8 odprtih razpisov za "kulturne organizacije".


Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 25.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Občina Litija
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina, kulturne organizacije, ljubiteljska kultura, občinski
Področja kulturnih programov oziroma projektov, ki so upravičena do sofinanciranja: ljubiteljske kulturne dejavnosti,obratovalni stroški kulturnih domov in večnamenskih dvoran tervzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena.
Rok: 21.02.22
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:javni zavod, jezik, kulturne organizacije
Gre za sofinanciranje projektov, kot so večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja, ki ozaveščajo o jezikovnih izbirah in učinkovito promovirajo rabo knjižne slovenščine in slovenskih narečij. Namen je promocija slovenskega jezika s spodbujanjem besedilnih spretnosti in bralne pismenosti uporabnikov in uporabnic slovenskega jezika, ozaveščanje o pomenu in vlogi…
Rok: 07.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:glasba, kulturna društva, kulturne organizacije, ljubiteljska kultura, občinski, ples, umetnost, založništvo
Gre za izbor kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2022. Sofinancirali se bodo naslednja področja projektov:  A: društvene kulturne dejavnosti; B: založniške dejavnosti; C: plesne dejavnosti; D: vizualne in druge umetniške dejavnosti; E: splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij; F: dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev.
Rok: 10.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Maribor
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:film, kulturne organizacije, leposlovje, mediji, občinski, umetnost
Razpis se nanaša na sofinanciranje celoletnih ali ciklično zasnovanih in za daljše obdobje načrtovanih javnih nepridobitnih kulturnih programov v letih 2022-2023 na področjih:2.1 založniških in izdajateljskih dejavnosti; sofinanciranje je namenjeno programom izvirnega leposlovnega in humanističnega založništva s katerimi se spodbuja izdajanje del pretežno mariborskih avtorjev oziroma del s tematiko o Mariboru in regiji, ali del,…
Rok: 15.12.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturne organizacije, občinski, umetnost
Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem ter so namenjeni splošni javnosti. Projekt (festival) je po zasnovi in vsebini povezan ciklus prireditev, ki kontinuirano trajajo najmanj tri dni in obsegajo najmanj 10 umetniških, kulturnih in…
Rok: 31.08.21 Do porabe sredstev
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.06.21 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturne organizacije, ljubiteljska kultura
Sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2021.
Rok: 30.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:22.06.21 Občina Kamnik
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina, kulturne organizacije, občinski
Oddaja Budnarjeve muzejske hiše v upravljanje in sofinanciranje izvajanja kulturnega programa z namenim ohranjanja kulturne dediščine.Namen in cilj je, da bo izvajalec, ki bo dobil Budnarjevo muzejsko hišo v najem, v njej izvajal in koordiniral javni kulturni program, ki bo pomagal ohranjati slovensko arhitekturno in etnološko dediščino. Izvajanje tematsko zasnovanih delavnic, ogledov, predavanj, kulturnih in…