Grantly ima na razpolago trenutno 3 odprtih razpisov za "jezik".


Rok: 18.02.22
Projekti do:35.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:31.01.22* Urad Vlade Republike Slovenije za osk…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:jezik, migracije, otroci in mladina
Šlo bo za izvedbo projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega: opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici, osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika, nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program. Namen in cilj projekta: Pismenost in osnovno razumevanje slovenskega jezika omogoča prosilcem za mednarodno…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 21.02.22
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:javni zavod, jezik, kulturne organizacije
Gre za sofinanciranje projektov, kot so večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja, ki ozaveščajo o jezikovnih izbirah in učinkovito promovirajo rabo knjižne slovenščine in slovenskih narečij. Namen je promocija slovenskega jezika s spodbujanjem besedilnih spretnosti in bralne pismenosti uporabnikov in uporabnic slovenskega jezika, ozaveščanje o pomenu in vlogi…