Grantly ima na razpolago trenutno 3 odprtih razpisov za "vavčer".


Rok: 31.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:8.500 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.08.21* Javni sklad Republike Slovenije za po…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:digital marketing, vavčer
Namen in cilj razpisa je spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.
Rok: 31.03.23
Projekti do:9.999 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.06.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:vavčer
Spodbuditi MSP-je k pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 
Rok: 31.03.23
Projekti do:9.999 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.06.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:vavčer
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP-jev in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.