Grantly – Članki

Grantly - Blog

Aktualni razpisi s področja podeželja: naložbe za kmetijski in gozdarski sektor

Nepovratna sredstva, Podeželje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v tem mesecu objavilo štiri nove razpise. Sredstva bodo namenjena naložbam v predindustrijsko obdelavo lesa, kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo ter nakupu nove mehanizacije...
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podjetništvo

Subvencija za zaposlitev in usposabljanje brezposelnih v letu 2021

Programi za zaposlovanje so namenjeni spodbujanju zaposlovanja in vam omogočajo, da kot podjetje pridobite subvencijo za nove zaposlitve sodelavcev in povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelnih. Nepovratna sredstva lahko, kot delodajalec...
Grantly - Blog
Mednarodno sodelovanje | Nepovratna sredstva | Podjetništvo

EIC Accelerator za podjetnike vrhunskih inovacij

Glavna naloga programa EIC Accelerator je podpiranje raziskovalnih in razvojnih projektov zagonskih podjetij in MSP-jev. Iščejo tehnološko dovršene ideje, ki imajo potencial svetovnih razsežnosti.
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podjetništvo

Uvod v evropska nepovratna sredstva

Ali ste vedeli, da so lahko vaše ideje, projekti in inovacije finančno podprte s strani države oziroma Evropske unije? S pomočjo razpisov za nepovratna sredstva lahko svoje podjetje in ideje...
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podjetništvo

EIC bo v letu 2021 podelil kar 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev

Evropski svet za inovacije bo v skladu z zastavljenim programom za leto 2021 namenil 602 milijonov evrov MSP-jem in podjetjem v zagonski fazi ter 507 milijonov evrov raziskovalnim projektom.