Grantly ima na razpolago trenutno 74 odprtih razpisov za "Notranje zadeve".


Rok: 24.02.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, demokracija, sodno varstvo
Cilj razpisa za zbiranje predlogov je spodbujati krepitev zmogljivosti in ozaveščenost o Listini EU o temeljnih pravicah ter dejavnosti strateških sodnih postopkov v zvezi z demokracijo, pravno državo in kršitvami temeljnih pravic.Pričakovani rezultati projektov:večja ozaveščenost in boljša uporaba Listine EU s strani organizacij civilne družbe, nacionalnih institucij za zaščito človekovih pravic, organov za enakost, varuhov…
Obvestilo o objavi razpisa za prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.Razpis je bil objavljen v…
Obvestilo o objavi razpisa za prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.Razpis je bil objavljen v…
Rok: 24.02.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Medn. sodelovanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna družba, demokracija
Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na dveh področjih: Krepitev zmogljivosti in ozaveščanja o Listini EU o temeljnih pravicah. Strateška litigacija. 
Prijavo za svetovalca za begunce lahko oddate do 18. oktobra 2021. Izpolnjevati morate vsa merila in pogoje navedene v uradni…
Obvestilo o objavi razpisa prostega mesta generalnega državnega odvetnika. Prijave je možno oddati do 18. oktobra 2021.
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.10.21 Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku.
Oddaja nezasedenih službenih stanovanj, s katerimi upravlja MNZ in niso bila dodeljena uslužbencem Policije na podlagi predhodno izvedenega notranjega razpisa…
Rok: 27.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:14.09.21* Ministrstvo za pravosodje
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:pravosodje
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 145 z dne 10. 9. 2021. Rok za prijavo na razpis se izteče dne 27. 9. 2021. Rok za prijavo na razpis teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave. 
Rok: 13.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.09.21* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:javno naročilo, občinski
Sanacija več občinskih cest se bo delila na sklope:SKLOP 1. Sanacija lokalne ceste Kamnik – Zg. Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna (LC 160021) SKLOP 2. Sanacija lokalne ceste Škajnovica –Brod – Obrše – Zlato Polje (LC 235011) SKLOP 3. Sanacija lokalne ceste Bočna – Menina planina – Okrog – Češnjice – Golice (LC 107081) SKLOP 4….
Rok: 13.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:31.08.21* Ministrstvo za pravosodje
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:občinski, pravosodje
Obvestilo o objavi razpisa za prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.
Rok: 18.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.08.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:
Ministrstvo prodaja osnovna sredstva vezana na sistem stacionarne telefonije. V osnovna sredstva so všteti stacionarni telefonski aparati ter celoten sistem telefonske centrale. Telefoni in sistem telefonske centrale stacionarne telefonije je bil delujoč in v uporabi do zamenjave stacionarne telefonije na sistem IP telefonije v letu 2020. Potencialni kupec se (lahko) po predhodnem dogovoru seznani z osnovnimi…
Rok: 12.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:10.08.21* Služba Vlade Republike Slovenije za …
Področja:Družba, Notranje zadeve, Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:civilna zaščita, partnerstva
V tokratnem usmerjenem roku zbirajo projekte s področja zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) ter področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti (3. prednostna os »Zdrava, varna in dostopna obmejna območja«, prednostna naložba 11).Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma…
Rok: 23.11.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:30.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Notranje zadeve, Podjetništvo
Ključne bes.:Communities of practices, First responders, Horizon, Horizontal issues, Information exchange, Policy and Support, Policy development, Policy impact, Public engagement, Secure Societies, Societal impact, Sustainability, Sustainable innovation, security
Rezultati projektov naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:spodbujanje družbeno in okoljsko trajnostnih izdelkov in storitev z večjo vključenostjo civilne družbe;oblikovalci politik, strokovnjaki s področja varnosti in raziskovalna skupnost izvajajo varnostne tehnološke rešitve in politike, ki izpolnjujejo družbene in pravne zahteve, kot so vključenost, dostopnost, univerzalna zasnova, odprtost, legitimnost, sorazmernost, etičnost;državni in nedržavni akterji pri sprejemanju…
Rok: 23.11.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:30.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Notranje zadeve, Podjetništvo
Ključne bes.:Civil security, Conducting, Field trial, First responders, Industrial innovation policy, Intellectual property rights, Market-creating innovation, Mission Capabilities, Safety and Security, Secure Societies, Situation awareness & assessment (surveillance), ana
Pričakuje se, da bodo projekti prispevali k nekaterim ali vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:prepoznavna skupnost prvih posredovalcev v EU s skupnimi potrebami uporabnikov/funkcij po inovativnih tehnoloških rešitvah za ozaveščanje o razmerah na področju civilne zaščite;preizkušeni in potrjeni zmogljivosti tehnološke in industrijske baze EU za razvoj in izdelavo tehnoloških prototipov za ozaveščanje o razmerah na področju civilne…
Rok: 23.11.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:EU research policy /Research policies in the EU, Europe's innovation potential, Horizon, Horizontal issues, Information exchange, Innovation support services, International cooperation, Knowledge transfer, Public administration, security
Nacionalne kontaktne točke so podporne strukture, ki so postale bistvena sestavina pri izvajanju zaporednih okvirnih programov. Potencialnim prijaviteljem in upravičencem v celotnem življenjskem ciklu projekta v njihovem jeziku zagotavljajo informacije in nasvete na terenu na način, ki bi bil za Evropsko komisijo in njene agencije, ki delujejo samostojno, nemogoč. Nacionalni kontaktni centri so glavna struktura za…
Rok: 23.11.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:30.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:Competitiveness, Critic, H, Knowledge and Technology transfer, Knowledge management, Knowledge transfer, Market analysis, Research to business, Secure Societies, Standardisation, Using results for policy development (streaming), innovation, research and developm
Prevzemanje inovacij ni linearen proces, še manj pa enostopenjski proces, ki se zgodi šele ob koncu raziskovalnega projekta, in ga ne omogoči samodejno uspešen rezultat raziskave. Proces uvajanja inovacij se začne z opredelitvijo potrebe in konča z inovativno rešitvijo, uporabljeno na področju delovanja, pri čemer so raziskave in inovacije le eden od številnih dejavnikov, ki…
Rok: 23.11.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:30.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:Combined operational effectiveness and investment, Financial & Investment management, Horizontal issues, Optimisation, Planning & Decision Support systems, Research to busine, Secure Societies, Technology management, Technology readiness assessment, security
Od projektov se pričakuje, da bodo prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Povečanje ozaveščenosti o vrednosti in učinkoviti uporabi okvirov za ocenjevanje zrelosti za sporočanje pripravljenosti tehnologije, sinhronizacijo vzporednega razvoja, napovedovanje izvajanja in podporo odločanju pri načrtovanju naložb na področju varnosti; boljša meddisciplinarna ocena zrelosti inovativnih tehnologij na podlagi skupnih usklajenih okvirov za področje varnosti; celovit in pravočasno…