Grantly ima na razpolago trenutno 89 odprtih razpisov za "Notranje zadeve".


Informacija o objavi razpisa za dve prosti notarski mesti s sedežem v Ljubljani. Rok za prijavo se izteče dne 21. marca 2022….
Informacija o objavi razpisa za eno prosto notarsko mesto s sedežem v Brežicah. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike…
Informacija o objavi razpisa za eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kopru. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike…
Rok: 08.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.02.22* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:javno naročilo, občinski
Šlo bo za izbiro izvajalca, ki bo izdelal projektno dokumentacijo za obnovo knjižnice Franceta Balantiča v občini Kamnik. Vlogo za izdelavo lahko oddate gospodarski subjekti, ki imate dokazila, da ste tovrstna dela v preteklosti že uspešno izvedli (projektna dokumentacija faze PGD oz. DGD in PZI), in ki ste registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet…
Rok: 11.05.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:08.02.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:terorizem, varnost
Javni prostori, kot so verski objekti, nakupovalna središča, območja javnih prevozov in zabaviščna prizorišča v EU, so postali tarča terorističnih napadov. Ti prostori so še posebej ranljivi zaradi velike dostopnosti in anonimnosti obiskovalcev. Da bi državam članicam pomagali pri boljši zaščiti njihovih državljanov in javnih prostorov pred terorističnimi grožnjami, je EU sprejela različne ukrepe za lažje…
Rok: 27.04.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:migracije, migranti, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov za operativna partnerstva glede preprečevanje tihotapljenja migrantov in boja proti njemu s pristojnimi organi tretjih držav. Predloge lahko oddate na naslednji dve temi: Common Operational Partnerships to prevent and fight against migrant smuggling along migratory routes towards the EU with competent authorities of third countriesCommon Operational Partnerships to prevent and fight against migrant…
Rok: 04.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.01.22* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku je razdeljena na dva dela. Za prvi del izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Črna pri Kamniku, je že pridobljeno gradbeno dovoljenje skupaj z izgradnjo čistilne naprave in NN priključkom (priloga PZI projekta). V sklopu tega gradbenega dovoljenja se izvaja le izgradnja kanalizacije, saj zaradi povezovalnega kanala Stahovica – Črna pri…
Rok: 28.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.01.22* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Predmet javnega naročila je izvedba predvidenih dodatnih del pri izvedbi investicije »Sanacija javne poti Cirkuše v Tuhinju – Veliki Hrib (JP 661411)«. 
Rok: 18.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:24.01.22* Ministrstvo za zdravje
Področja:Notranje zadeve, Zdravje
Ključne bes.:infrastruktura, zdravstveni dom
Šlo bo za sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega…
Rok: 17.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:19.01.22* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:javni zavod, socialno varstvo, zaposlovanje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva zainteresirane kandidate za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Dom na Krasu.  
Rok: 09.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:18.01.22* Ministrstvo za obrambo
Področja:Družba, Izobraževanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:CFS, usposabljanje, zaposlovanje
Razpis za evidentiranje kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake (CFS) na obrambnem področju v letu 2022. Evidentirane kandidate, ki uspešno opravijo usposabljanje po programih, se lahko napoti v mednarodne operacije in misije. Ministrstvo za obrambo v letu 2022 išče kandidate z znanji in delovnimi izkušnjami na naslednjih strokovnih področjih: reforma varnostnega sektorja,izgradnja obrambnih zmogljivosti (finance, proračun, pogodbe, javna naročila,…
Rok: 21.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:04.01.22* Fair Trade Advocacy Office (FTAO)
Področja:Mladi, Notranje zadeve
Ključne bes.:Evropa, civilna družba, politika, trajnostna trgovina, človekove pravice
Urad za zagovorništvo pravične trgovine (FTAO, Bruselj) vabi organizacije civilne družbe v državah EU, ki jih vodijo mladi ali vključujejo mlade, da oddajo predloge projektov.Kratkoročni zagovorniški projekti bodo potekali aprila 2022, razvijati pa se morajo okoli politik, povezanih z EU na področju pravične in trajnostne trgovine, kot so trgovske povezave in trajnost, kritična potrošnja in…
Rok: 22.03.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Izobraževanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:partnerstva, pravosodje, usposabljanje
Cilj razpisa je prispevati k učinkoviti in skladni uporabi prava EU na področju civilnega in kazenskega prava ter temeljnih pravic, kot so zapisane v Listini EU o temeljnih pravicah skozi usposabljanje pravosodnih delavcev na teh področjih. V okviru prednostnih nalog leta 2022 bo financiranje osredotočeno na dejavnosti usposabljanja in orodij za izvajalce usposabljanja. Razpis podpira usposabljanje sodnega…
Rok: 16.03.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:partnerstva, pravosodje
Financiranje v okviru tega razpisa bo podprlo nacionalne in nadnacionalne projekte, ki spodbujajo pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah. Prednostne naloge za leto 2022 so: pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah podpora državam članicam za vzpostavitev in krepitev nacionalnih mrež, ki delujejo na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah 
Rok: 15.03.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Digitalizacija, Notranje zadeve
Ključne bes.:IT, e-pravosodje, pravosodje
Ključni cilj za leto 2022 je prispevati k doseganju ciljev Komisije o digitalizaciji pravosodja v EU ter evropske strategije in akcijskega načrta za e-pravosodje 2019-2023 s podporo izvajanju projektov e-pravosodja na evropski in nacionalni ravni. Projektne dejavnosti v okviru tega razpisa:Analitično, konceptualno, projektno in pripravljalno delo;Razvoj programske opreme IT, zagotavljanje kakovosti in s tem povezane pomožne…
Rok: 24.02.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, demokracija, sodno varstvo
Cilj razpisa za zbiranje predlogov je spodbujati krepitev zmogljivosti in ozaveščenost o Listini EU o temeljnih pravicah ter dejavnosti strateških sodnih postopkov v zvezi z demokracijo, pravno državo in kršitvami temeljnih pravic.Pričakovani rezultati projektov:večja ozaveščenost in boljša uporaba Listine EU s strani organizacij civilne družbe, nacionalnih institucij za zaščito človekovih pravic, organov za enakost, varuhov…
Obvestilo o objavi razpisa za prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.Razpis je bil objavljen v…
Obvestilo o objavi razpisa za prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.Razpis je bil objavljen v…