Grantly ima na razpolago trenutno 12 odprtih razpisov za "civilna zaščita".


Rok: 24.02.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, demokracija, sodno varstvo
Cilj razpisa za zbiranje predlogov je spodbujati krepitev zmogljivosti in ozaveščenost o Listini EU o temeljnih pravicah ter dejavnosti strateških sodnih postopkov v zvezi z demokracijo, pravno državo in kršitvami temeljnih pravic.Pričakovani rezultati projektov:večja ozaveščenost in boljša uporaba Listine EU s strani organizacij civilne družbe, nacionalnih institucij za zaščito človekovih pravic, organov za enakost, varuhov…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, civilna zaščita, prometna infrastruktura, vojska
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021-2027 in je namenjen prilagoditvi delov programa za prometni sektor v okviru TEN-T za civilno-vojaško dvojno rabo (kar pomeni, da je treba obravnavati tako civilne kot obrambne potrebe) v okviru akcijskega načrta za vojaško mobilnost (na primer tehnična zahteve glede dimenzij in zmogljivosti). Splošni cilj programa je…
Rok: 12.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:10.08.21* Služba Vlade Republike Slovenije za …
Področja:Družba, Notranje zadeve, Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:civilna zaščita, partnerstva
V tokratnem usmerjenem roku zbirajo projekte s področja zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) ter področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti (3. prednostna os »Zdrava, varna in dostopna obmejna območja«, prednostna naložba 11).Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma…
Rok: 14.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.06.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna zaščita, občinski
Zbiranje ponudb za sofinanciranje zainteresiranih društev, ki v sklopu svojega delovanja in dejavnosti opravljajo naloge s področja zaščite, pomoči in reševanja.
Rok: 25.06.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:17.05.21* EuropeAid
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:civilna zaščita, nadnacionalno, podnebne spremembe
Preprečevanje konfliktov, ki so posledica podnebnih sprememb, v državah, kjer podnebne spremembe ogrožajo stabilnost in mir. Podpora skupnostim in oblastem ter krepitev upravljalne strukture na lokalni, nacionalni in regionalni ravni za obravnavanje tveganj, povezanih s konflikti in podnebjem. Prispevati h krepitvi odpornosti lokalnih skupnosti, da se bolje odzivajo na podnebne spremembe in spore ter se spopadajo z…
Rok: 01.06.21
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:30.04.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Notranje zadeve, Zdravje
Ključne bes.:civilna zaščita
Mehanizem unije na področju civilne zaščite si prizadeva za boljši pretok informacij, izboljšanje in okrepitev strokovnega znanja ter spretnosti na področju civilne zaščite. Cilji so oblikovati in razvijati strokovna središča v civilni zaščiti in obvladovanju nesreč. Prizadevanje za razvoj zmogljivosti, ki bi prispevala k izgradnji in izmenjavi strokovnega znanja ter veščin civilne zaščite.
1
Rok: 08.06.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Ostale, Podjetja
Objava:28.04.21* Evropska komisija
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, razvoj, sodelovanje, spodbujanje
Naraščajoče pojavljanje in medsebojna odvisnost novih groženj zahteva močno medsektorsko in čezmejno sodelovanje pri preprečevanju, pripravljenosti in odzivanju. Čeprav je čezmejno sodelovanje na področju odzivanja na izredne razmere razmeroma dobro vzpostavljeno, se lahko čezmejno sodelovanje v fazah preprečevanja in pripravljenosti še izboljša. Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je, da se osredotoči na države, ki si…
Sodelovanje organizacij civilne družbe v procesu upravljanja in trajnostnega razvoja v Uniji Komori. Spodbujanje interakcije med organizacijami civilne družbe in…
Rok: 08.06.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Ostale, Podjetja
Objava:26.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:civilna zaščita, partnerstva
Mehanizem Unije za civilno zaščito (UCPM) ima nalogo: Načrtovanje, priprava, izvajanje in vrednotenje različnih dejavnosti civilne zaščite. Namen je vključevanje organizacij v obsežno vajo, kjer je se v večnacionalnem scenariju simulira razmere in pogoje vseh vrst nesreč, ki zahtevajo aktivacijo mreže znanja Unije na področju civilne zaščite. Scenarij vaj lahko temelji na naslednjih primerih: ekstremne vremenske razmerepožaripotresicunamijiindustrijska tveganjaepidemijaonesnaženje morjaitd.Splošni…
Rok: 08.06.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Ostale, Podjetja
Objava:26.04.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:civilna zaščita, nadnacionalno, partnerstva
Mehanizem Unije za civilno zaščito (UCPM) ima nalogo: Načrtovanje, priprava, izvajanje in vrednotenje različnih dejavnosti civilne zaščite. Namen je vključevanje organizacij v obsežno vajo, kjer je se v večnacionalnem scenariju simulira razmere in pogoje vseh vrst nesreč, ki zahtevajo aktivacijo mreže znanja Unije na področju civilne zaščite. Splošni cilj projekta je okrepiti sodelovanje med državami EU in sodelujočimi…
Rok: 08.06.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:26.04.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, nadnacionalno, okolje, sodelovanje
Mehanizem unije na področju civilne zaščite ima vlogo izmenjave znanja, ki naj bi pomagalo vsem organizacijam na področju civilne zaščite. Razpis ima dva sklopa: Sklop 1: preprečevanje in pripravljenost na čezmejna tveganjaSklop 2: preprečevanje onesnaževanja morja ter pripravljenost in odzivanje nanj na morju in ob obali
Rok: 08.06.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne
Objava:20.04.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, sodelovanje
Namenjen je načrtovanje, priprava, izvajanje in vrednotenje različnih dejavnosti civilne zaščite. Splošni cilj je okrepiti sodelovanje med državami članicami in sodelujočimi državami na področju civilne zaščite.