Grantly ima na razpolago trenutno 3 odprtih razpisov za "varnost".


Rok: 11.05.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:08.02.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:terorizem, varnost
Javni prostori, kot so verski objekti, nakupovalna središča, območja javnih prevozov in zabaviščna prizorišča v EU, so postali tarča terorističnih napadov. Ti prostori so še posebej ranljivi zaradi velike dostopnosti in anonimnosti obiskovalcev. Da bi državam članicam pomagali pri boljši zaščiti njihovih državljanov in javnih prostorov pred terorističnimi grožnjami, je EU sprejela različne ukrepe za lažje…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, carina, odpornost, parkirišča, prometna infrastruktura, varnost
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, odpornost, parkirišča, prometna infrastruktura, transport, varnost
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…