Grantly ima na razpolago trenutno 25 odprtih razpisov za "demokracija".


Šlo bo za podporo projektov poljskih organizacij civilne družbe, ki jih bodo izvajale samostojno ali v partnerstvu z drugimi subjekti…
Sofinancirali se bodo projekti na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic v Turčiji. Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije,…
Rok: 20.04.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:AI, Horizon, civilna družba, demokracija, mediji, politika
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participationHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political…
Rok: 16.05.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropska mladinska fundacija (EYF)
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:demokracija, evropska družba, mladina, mladinske organizacije, sodelovanje
V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.
Rok: 24.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:30.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:EU, demokracija, enakopravnost, zgodovina
Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti projekte, namenjene obeleževanju odločilnih dogodkov v sodobni evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov, ter ozaveščanju evropskih državljanov o njihovi skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah, s čimer se bo izboljšalo njihovo razumevanje Unije, njenih začetkov, namena, raznolikosti in dosežkov ter pomena…
Rok: 29.03.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, spodbujanje
Cilj je zaščititi, spodbujati in ozaveščati o temeljnih pravicah in vrednotah EU s podpiranjem lokalnih, regionalnih in/ali nacionalnih organizacij civilne družbe ter povečanjem njihovih zmogljivosti, s čimer se krepi tudi učinkovita uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter spoštovanje pravne države in demokracije v EU. Namen je izbrati in podpreti določeno število posrednikov v čim…
Spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in pravne države. Prednostne naloge so: Zaščita in krepitev moči posameznikov, da bi…
Rok: 10.02.22
Projekti do:17.471.295 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, partnerstva
Cilj  je spodbujati sodelovanje državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju Unije ter njihov prispevek k njemu, na način, da se seznanijo s svojimi stališči na vseh področjih delovanja Unije in jih javno izmenjujejo. Pričakovani učinek:povečanje ozaveščenosti državljanov o pravicah in vrednotah ter povečanje stopnje njihove vključenosti v družbo in EU;omogočanje ljudem, da poglobijo…
Rok: 24.03.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:30.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:demokracija, partnerstva, zgodovina
Sofinancirajo se projekti, namenjeni spominjanju ključnih trenutkov v nedavni evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov. Prednostno bodo obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.Razpis je osredotočen na:obeleževanje, raziskovanje ter izobraževanje…
1
Rok: 24.02.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, demokracija, sodno varstvo
Cilj razpisa za zbiranje predlogov je spodbujati krepitev zmogljivosti in ozaveščenost o Listini EU o temeljnih pravicah ter dejavnosti strateških sodnih postopkov v zvezi z demokracijo, pravno državo in kršitvami temeljnih pravic.Pričakovani rezultati projektov:večja ozaveščenost in boljša uporaba Listine EU s strani organizacij civilne družbe, nacionalnih institucij za zaščito človekovih pravic, organov za enakost, varuhov…
Rok: 24.03.22
Projekti do:6.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:23.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, partnerstva
Evropska komisija podpira razvoj mrež mest, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja, in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. V letu 2022 so prednostne naloge naslednje: krepitev demokratičnih procesov odločanja v EU, podpora svobodnim in poštenim volitvam v Evropi, spodbujanje občutka…
Podpora nacionalnim (lokalnim) organizacijam civilne družbe, demokratičnim aktivistom in strokovnjakom za človekove pravice, ki se ukvarjajo s kritičnimi vprašanji človekovih…
Rok: 06.12.21
Projekti do:258.832 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.11.21* UNDEF
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:demokracija
UNDEF poziva k oddaji projektnih predlogov, ki zajemajo enega ali več od osmih področij delovanja.Tematske kategorije:opolnomočenje ženskaktivno državljanstvovladavina prava in človekove pravicevključevanje mladihkrepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za sodelovanje z vladomediji in dostop do informacijširjenje znanjavolitve.
Rok: 24.02.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Medn. sodelovanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna družba, demokracija
Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na dveh področjih: Krepitev zmogljivosti in ozaveščanja o Listini EU o temeljnih pravicah. Strateška litigacija. 
Rok: 10.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:03.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Digitalizacija, Družba, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, okolje, podnebne spremembe, vrednote
Sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja sodelovanja v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji. Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na pet področij: volitve v Evropski parlament leta 2024,vpliv pandemije Covid-19 na temeljne pravice in demokratične vrednote,inovativni pristopi in (digitalna) orodja za vključevanje in aktivno participacijo,boj proti dezinformacijam in medijska pismenost,okolje in podnebne spremembe.
Podpora Evropske unije demokratičnemu upravljanju v Nigeriji. Druga faza programa.
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, demokracija
Projekti morajo prispevati k vsaj dvema od naslednjih pričakovanih rezultatov:Celovit pregled razvoja dogodkov v zadnjem desetletju, da bi lahko prizadevanja Evropske unije za podporo demokraciji ponovno pridobila na veljavi in se po potrebi prenovila.Razvoj izboljšanega političnega orodja za podporo liberalni demokraciji v sosedstvu Evropske unije, ki bo omogočil večjo stabilnost in sodelovanje.Dokazna podlaga za vmesni…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, demokracija, enakost spolov, ženske
Od projektov se pričakuje, da bodo prispevali k obema naslednjima pričakovanima rezultatoma:spodbujanje enakosti spolov teoretično in praktično s političnimi priporočili, orodji in rešitvami za organizacije civilne družbe in druge zainteresirane strani. Posledično podpirati kakovost demokratičnega upravljanja v bolj vključujočih evropskih družbah.Razumeti, kako se feminizem in spol uporabljata v skrajnih populističnih diskurzih, ter se zoperstaviti strategijam…