Grantly ima na razpolago trenutno 15 odprtih razpisov za "demokracija".


Rok: 24.02.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna zaščita, demokracija, sodno varstvo
Cilj razpisa za zbiranje predlogov je spodbujati krepitev zmogljivosti in ozaveščenost o Listini EU o temeljnih pravicah ter dejavnosti strateških sodnih postopkov v zvezi z demokracijo, pravno državo in kršitvami temeljnih pravic.Pričakovani rezultati projektov:večja ozaveščenost in boljša uporaba Listine EU s strani organizacij civilne družbe, nacionalnih institucij za zaščito človekovih pravic, organov za enakost, varuhov…
Rok: 24.03.22
Projekti do:6.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:23.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, partnerstva
Evropska komisija podpira razvoj mrež mest, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja, in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. V letu 2022 so prednostne naloge naslednje: krepitev demokratičnih procesov odločanja v EU, podpora svobodnim in poštenim volitvam v Evropi, spodbujanje občutka…
Podpora nacionalnim (lokalnim) organizacijam civilne družbe, demokratičnim aktivistom in strokovnjakom za človekove pravice, ki se ukvarjajo s kritičnimi vprašanji človekovih…
Rok: 06.12.21
Projekti do:258.832 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.11.21* UNDEF
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:demokracija
UNDEF poziva k oddaji projektnih predlogov, ki zajemajo enega ali več od osmih področij delovanja.Tematske kategorije:opolnomočenje ženskaktivno državljanstvovladavina prava in človekove pravicevključevanje mladihkrepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za sodelovanje z vladomediji in dostop do informacijširjenje znanjavolitve.
Rok: 24.02.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Medn. sodelovanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna družba, demokracija
Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na dveh področjih: Krepitev zmogljivosti in ozaveščanja o Listini EU o temeljnih pravicah. Strateška litigacija. 
Podpora Evropske unije demokratičnemu upravljanju v Nigeriji. Druga faza programa.
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, demokracija
Projekti morajo prispevati k vsaj dvema od naslednjih pričakovanih rezultatov:Celovit pregled razvoja dogodkov v zadnjem desetletju, da bi lahko prizadevanja Evropske unije za podporo demokraciji ponovno pridobila na veljavi in se po potrebi prenovila.Razvoj izboljšanega političnega orodja za podporo liberalni demokraciji v sosedstvu Evropske unije, ki bo omogočil večjo stabilnost in sodelovanje.Dokazna podlaga za vmesni…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, demokracija, enakost spolov, ženske
Od projektov se pričakuje, da bodo prispevali k obema naslednjima pričakovanima rezultatoma:spodbujanje enakosti spolov teoretično in praktično s političnimi priporočili, orodji in rešitvami za organizacije civilne družbe in druge zainteresirane strani. Posledično podpirati kakovost demokratičnega upravljanja v bolj vključujočih evropskih družbah.Razumeti, kako se feminizem in spol uporabljata v skrajnih populističnih diskurzih, ter se zoperstaviti strategijam…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, demokracija
Od predlogov se pričakuje, da bodo obravnavali nekatere od naslednjih točk: Preučiti medsebojne odnose med politiko, udeležbo ljudi, kulturo in gospodarstvom v sodobnih evropskih demokracijah skozi čas. V tem smislu primerjalno analizirati vlogo različnih demokratičnih institucionalnih ureditev in akterjev pri blaženju negativnih učinkov gospodarske dejavnosti na družbo in demokratične procese ter spodbujanju vključujoče in trajnostne rasti.Kako…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, demokracija
Evropske družbe prečkajo številne identitete, stališča, kulturna ozadja in ustavne tradicije. Zaradi vse večje kompleksnosti so nekatere politične sile spodbujale vizijo homogenosti, hierarhičnega nadzora in reda. Nekateri ekstremistični in nekateri populistični diskurzi, ki se sicer ne prekrivajo nujno, so spodbujali stroge večinske in nativistične razlage demokratičnega upravljanja. Nekateri so v celoti ali z nekaterimi spremembami…
Rok: 22.06.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:13.05.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura, Notranje zadeve
Ključne bes.:demokracija, zgodovina
Razpis je osredotočen na: obeleževanje, raziskovanje ter izobraževanje o zločinih, storjenih v totalitarnih režimih,krepitev odpornosti, demokratične tranzicije in konsolidacije
Večletni akcijski program za demokracijo in človekove pravice. Podpora lokalnim ukrepom civilne družbe v Lesotu preko državne podporne sheme. Na razpis…
Glavni namen razpisa je sofinanciranje enega projekta na področju varovanja pravic ranljivih družbenih skupin, spodbujanja spoštovanja temeljnih svoboščin ter krepitve…
Globalni cilj razpisa je podpreti in okrepiti prizadevanja akterjev demokracije in zagovornikov človekovih pravic civilne družbe na področju kritičnih vprašanj…
V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam…