Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Spodbujanje krepitve zmogljivosti in ozaveščenosti o temeljnih pravicah civilne družbe

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Družba, Notranje zadeve
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 2.000.000
Rok prijave: 24.02.2022
Podelitev min-max: 75.000 € – 2.000.000 €
Lastna udeležba: 10%
Ključne besede: civilna zaščita, demokracija, sodno varstvo
Zanimiv razpis?

Cilj razpisa za zbiranje predlogov je spodbujati krepitev zmogljivosti in ozaveščenost o Listini EU o temeljnih pravicah ter dejavnosti strateških sodnih postopkov v zvezi z demokracijo, pravno državo in kršitvami temeljnih pravic.

Pričakovani rezultati projektov:

  • večja ozaveščenost in boljša uporaba Listine EU s strani organizacij civilne družbe, nacionalnih institucij za zaščito človekovih pravic, organov za enakost, varuhov človekovih pravic in organov držav članic;
  • izboljšano znanje o razpoložljivih pravnih sredstvih in o tem, kako jih najbolje izkoristiti v korist imetnikov pravic;
  • izboljšano sodelovanje med organizacijami civilne družbe, nacionalnimi raziskovalnimi organi, organi za enakost, varuhi človekovih pravic in organi držav članic pri vprašanjih, povezanih z Listino;
  • večja sposobnost organizacij civilne družbe, nacionalnih centrov za zaščito pravic, organov za enakost in institucij varuha človekovih pravic, da razvijejo strategijo sodnih postopkov, komunicirajo in se zavzemajo zanjo ter vlagajo strateške tožbe pred nacionalnimi sodišči in Sodiščem Evropskih skupnosti.

Ta razpis bo varoval, spodbujal in ozaveščal o pravicah z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni dejavno spodbujajo in gojijo te pravice, s čimer se bosta okrepila tudi varstvo in spodbujanje vrednot Unije in spoštovanje pravne države ter prispevala k oblikovanju bolj demokratične Unije, demokratičnega dialoga, preglednosti in dobrega upravljanja.

Politične pobude EU, ki jih podpira ta razpis, so naslednje: Evropski akcijski načrt za demokracijo, poročilo o pravni državi, strategija za okrepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU.

Področje uporabe:

Projekti morajo obravnavati eno (ali obe) od naslednjih prednostnih nalog politike, določenih za leto 2022:

  1. Krepitev zmogljivosti in ozaveščanje o Listini EU o temeljnih pravicah: prispevati k učinkoviti in skladni uporabi Listine EU o temeljnih pravicah v skladu s strategijo za krepitev uporabe Listine v EU in spodbujanje kulture temeljnih pravic v državah članicah.
  2. Dejavnosti na področju strateških sodnih postopkov: krepitev znanja in sposobnosti pravnih strokovnjakov, organizacij civilne družbe in neodvisnih organov za človekove pravice za učinkovito sodelovanje v praksah sodnih postopkov na nacionalni in evropski ravni ter izboljšanje dostopa do pravnega varstva in uveljavljanja pravic iz prava EU, vključno z Listino, z usposabljanjem, izmenjavo znanja in dobrih praks.

Da bi bili upravičeni do prijave, morate vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

  • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO)).

Drugi pogoji za upravičenost:

  • projekt je lahko nacionalni ali nadnacionalni;
  • zaprošena nepovratna sredstva EU ne smejo biti nižja od 75.000 EUR.

Vrednost vseh sredstev znaša 2 milijona evrov.

Znesek za katerega lahko zaprosite ne sme biti nižji od 75.000 evrov, zgornje omejitve pri dodelitvi sredstev ni.

Stopnja financiranja znaša 90% upravičenih stroškov.

Prijave predlogov so možne do 24. februarja 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *