Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Izdajatelj:

Občina Laško

Spletna stran: http://www.lasko.si/narocila/7071-javni-razpis-za-sofinancir…
Celotni budžet: 80.000
Rok za oddajo: 07.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 10.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Zanimiv razpis?

Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

  • PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
  • PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Upravičenci do sredstev so določeni znotraj vsakega ukrepa po sebaj!

  • kmetijska gospodarstva
  • registrirana stanovska in interesna združenja

Glejte spodnji dokument za podrobnejše informacije.

Ni dodatnih informacij

Sredstva znašajo do višine 80.000 EUR.

Porazdelitev sredstev po ukrepih:

  • UKREP 1: 54.000 EUR – Skupna višina dodeljenih sredstev iz obeh podukrepov, ne sme presegati 10.000 evrov letno, na kmetijsko gospodarstvo.
  • PODUKREP 1.1: 43.000 EUR – Intenzivnost pomoči bo do 3.500 evrov na kmetijsko gospodarstvo na leto. Sofinanciralo se bo do 50% upravičenih stroškov naložb.
  • PODUKREP 1.2: 11.000 EUR – Intenzivnost pomoči bo do 3.500 evrov na kmetijsko gospodarstvo na leto. Sofinanciralo se bo do 50% upravičenih stroškov naložb.
  • UKREP 4: 17.000 EUR – Dodelitev sredstev po pravilih de minimis. Sofinanciralo se bo do 50% upravičenih stroškov.  Intenzivnost pomoči bo do 3.500 evrov.
  • UKREP 5: 3.000 EUR – Dodelitev sredstev po pravilih de minimis. Sofinanciralo se bo do 100% upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči bo do 1.000 evrov.
  • UKREP 6: 6.000 EUR – Sofinanciralo se bo do 100% upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči bo do 2.000 evrov.

Skupna višina dodeljenih sredstev iz ukrepov 1.1, 1.2 in 4,  ne sme presegati 10.000 evrov letno, na kmetijsko gospodarstvo.

Prijave so možne do 7. aprila 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *