Grantly ima na razpolago trenutno 3 odprtih razpisov za "kmetijska proizvodnja".


Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, kmetje, občinski
Sofinancira se ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na KMG. Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Sevnica
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:MSP, društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, komasacija, občinski, transport, usposabljanje, živila, živinoreja
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2022.Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi:SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVOPomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoPodukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih…