Grantly ima na razpolago trenutno 5 odprtih razpisov za "razvoj podeželja".


Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 15.02.22 Več rokov
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, razvoj podeželja, zdravo življenje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-01- two-stage: Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate for societal changeHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02- two-stage: Developing nature-based therapy for…
Rok: 25.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gospodarstvo, kmetijski proizvodi, kmetijstvo, podnebne spremembe, razvoj podeželja, trajnostna trgovina
Skupna kmetijska politika (SKP) je ena najpomembnejših politik EU. Je partnerstvo med kmetijstvom in družbo ter med Evropo in njenimi kmeti. Je skupna politika za vse države in državljane EU ter jim prinaša različne koristi. Podpira kmete in izboljšuje kmetijsko proizvodnjo, ohranja podeželska območja in pokrajine, ohranja podeželsko gospodarstvo ter pomaga pri reševanju podnebnih sprememb in…
Rok: 15.02.22 Dve fazi
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* Obzorje Evropa
Področja:Družba, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, razvoj podeželja, zdravo življenje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-01- two-stage: Developing nature-based therapy for health and well-beingHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02- two-stage: Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate…
1
Rok: 09.09.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale
Objava:22.03.21* Mestna občina Kranj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, investicije, kmetje, razvoj podeželja
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov: 1. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih…