Grantly ima na razpolago trenutno 7 odprtih razpisov za "živila".


Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Sevnica
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:MSP, društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, komasacija, občinski, transport, usposabljanje, živila, živinoreja
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2022.Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi:SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVOPomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoPodukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih…
Rok: 10.02.22
Projekti do:75.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:22.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, okolje, partnerstva, živila
Predmet razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva. 3. javni razpis za podukrep 16.9 
Rok: 15.02.22
Projekti do:11.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, akvakultura, kmetijstvo, modro gospodarstvo, okolje, pesticidi, živila, živinoreja
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-01: Risk assessment of new low risk pesticidesHORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-02: Socio-economics of pesticide use in agricultureHORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-03: Enhancing biosecurity in terrestrial livestock productionHORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-04: Innovative solutions to prevent…
Rok: 15.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, kmetijstvo, ženske, živila
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-01: Boosting women-led innovation in farming and rural areasHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-02: Assessing and improving labour conditions and health and safety at work in farmingHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-03: Integration of…
Rok: 15.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, živila
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-01: Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA)HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-02: Marginal lands and climate-resilient and biodiversity-friendly crops for sustainable industrial feedstocks and related value…
Rok: 12.01.22
Projekti do:350.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:25.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, razvoj, tehnologija, živila, živinoreja
Predmet razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Tematike projektov EIP so naslednje: a) Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk;b) Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin;c) Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo: Trajnostna pridelava grozdja za vino, Trajnostna pridelava namiznega grozdja ali Trajnostna pridelava za vino in svežo uporabo;č) Učinkovita…