Projekti NVO na področju podnebnih sprememb in migracijah kot posledici

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Platforma Sloga

Spletna stran: https://sloga-platform.org/climate-of-change-razpis-za-proje…
Celotni budžet: 25.000
Rok za oddajo: 21.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 5.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: mladina, mladinske organizacije, ozaveščanje, podnebne spremembe, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Osrednja ciljna skupina, ki jo naslavlja projekt Climate of Change, so mladi državljani Evropske unije, stari od 16 do 35 let, dodatne ciljne skupine so lahko izobraževalci in mladinski delavci, širša splošna javnost, itd. 

Cilji izbranih projektov morajo biti: 

  • ozaveščati o podnebnih migracijah, podnebnih spremembah, trajnostnem razvoju in globalni nepravičnosti;
  • ozaveščati o povezavah med globalnimi in lokalnimi razsežnostmi podnebnih sprememb in/ali migracij ter drugih temah, ki jih projekt Climate of Change naslavlja;
  • spodbuditi vključevanje mladih;
  • krepitev delovanja ter povezovanja organizacij in gibanj.

Obdobje izvajanja izbranih projektov se prične z datumom podpisa pogodbe in se mora zaključiti najkasneje do 15. novembra 2022, aktivnosti pa se morajo izvajati na lokalni in/ali nacionalni ravni v Sloveniji.

Na razpis se lahko prijavijo mladinske organizacije ali civilnodružbene organizacije, ki bodo izvajale akcije za mlade, stare od 16 do 35 let. 

Razpis podpira aktivno sodelovanje oziroma vključevanje mladih, ki se ukvarjajo z okoljskimi vprašanji. Prav tako podpira povezovanje pri izvedbi z drugimi organizacijami s statusom mladinskih organizacij, mladinskimi centri, drugimi civilnodružbenimi organizacijami, neformalnimi skupinami in posamezniki.

Ni dodatnih informacij

Na voljo je 25.000 EUR, sofinancirali bodo pet projektov v vrednosti največ 5.000 EUR na projekt. 

Izbrani izvajalci prejmemo prvo nakazilo v višini 80% deleža vrednosti ob podpisu pogodbe, preostalih 20% deleža vrednosti po odobritvi vsebinskega in finančnega poročila.

Rok za prijavo projektov je 21. februar 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.