Grantly ima na razpolago trenutno 3 odprtih razpisov za "ozaveščanje".


Rok: 21.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Platforma Sloga
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, ozaveščanje, podnebne spremembe, sodelovanje
Osrednja ciljna skupina, ki jo naslavlja projekt Climate of Change, so mladi državljani Evropske unije, stari od 16 do 35 let, dodatne ciljne skupine so lahko izobraževalci in mladinski delavci, širša splošna javnost, itd. Cilji izbranih projektov morajo biti: ozaveščati o podnebnih migracijah, podnebnih spremembah, trajnostnem razvoju in globalni nepravičnosti;ozaveščati o povezavah med globalnimi in lokalnimi razsežnostmi podnebnih…
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, občinski, okolje, okoljevarstvo, ozaveščanje, promocija
Sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022. Sofinancirali se bodo: promocijski projekti (zloženke, filmčki, brošure, letaki, itd.),demonstracijki projekti (pohodi, delavnice, predstavitve, predavanja, prireditve),projekti sodelovanja in povezovanja društev,inovativni in javnosti zanimivi projekti (novi pristopi k varovanju okolja, itd.),promovirani in širši javnosti predstavljivi projekti, preko…
Rok: 11.06.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine
Objava:18.05.21* Ministrstvo za infrastrukturo
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ozaveščanje
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Sofinanciranje aktivnosti občin…