Demonstracijska soseska s socialnimi in cenovno dostopnimi stanovanji

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 10.000.000
Rok za oddajo: 25.01.2022
Podelitev min-max: 0 € – 2.500.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, MSP, industrija, infrastruktura, inovacije, krožno gospodarstvo, razogličenje, vrednostne verige, zagonska podjetja
Zanimiv razpis?

Predlogi za teme v okviru te namembnosti morajo predstavljati verodostojno pot, ki bo prispevala k večji avtonomiji v ključnih strateških vrednostnih verigah za industrijo odpornosti, natančneje k enemu ali več naslednjim učinkom: 

  • odporne, trajnostne in varne vrednostne verige surovin za industrijske ekosisteme EU, ki podpirajo zeleno in digitalno preobrazbo.
  • Novi trajnostni materiali po zasnovi z izboljšanimi funkcionalnostmi in uporabo v številnih industrijskih procesih in potrošniških izdelkih.
  • Vodilni položaj pri proizvodnji materialov, ki zagotavljajo rešitve za čisto okolje brez strupov in onesnaževanja, razogljičenje industrije in varovanje civilne infrastrukture.
  • Vodilni položaj v krožnem gospodarstvu, ki krepi medsektorsko sodelovanje vzdolž vrednostne verige in omogoča MSP, da preoblikujejo svoje dejavnosti in poslovne modele.
  • Večja uporaba ključnih digitalnih in podpornih tehnologij v industrijskih vrednostnih verigah in strateških sektorjih, s posebnim poudarkom na MSP in zagonskih podjetjih.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 10.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 2,5 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Ukrepanje na področju inovacij (IA) so financirani s stopnjo 70% (razen za neprofitne pravne osebe, za katere velja stopnja do 100 %).

Prijave so možne do 25. januarja 2022 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *