Ukrepi za podnebno nevtralna in pametna mesta

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 117.000.000
Rok za oddajo: 26.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 20.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, energija, infrastruktura, pametna mesta, partnerstva, podnebna nevtralnost, sodelovanje, transport
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo ukrepe na področju raziskav in inovacij v podporo izvajanju misije za podnebno nevtralna in pametna mesta. 

Predloge lahko prijavite na naslednje teme: 

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupna višina sredstev znaša 117 milijonov evrov.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

  • HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: IA – Skupna višina sredstev znaša 35 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 11 do 12 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: IA – Skupna višina sredstev znaša 40 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 12 do 20 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03: FPA.
  • HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04: IA – Skupna višina sredstev znaša 40 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 15 do 20 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
  • HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05: CSA – Skupna višina sredstev znaša 2 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 2 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.

Stopnja financiranja se razlikuje glede na tematski tip:

  • Koordinacija in podpora (CSA) so financirane s stopnjo 100%.
  • Ukrepanje na področju inovacij (IA) so financirani s stopnjo 70% (razen za neprofitne pravne osebe, za katere velja stopnja do 100%)

Prijave so možne do 26. aprila 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *