Grantly ima na razpolago trenutno 11 odprtih razpisov za "transport".


Rok: 04.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo, starejši, transport
Izvajanje brezplačnih prevozov za občane starejše od 65 let, ki nimajo možnosti do lastnega prevoza ali s strani druge osebe, na območju Občine Nova Gorica, Občine Brdo, Kanal ob Soči, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Občine Šempeter – Vrtojba, ob delovnikih, od ponedeljka do petka, predvidoma med 8.00 in 16. uro. Brezplačni prevoz se…
Rok: 26.04.22
Projekti do:20.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, infrastruktura, pametna mesta, partnerstva, podnebna nevtralnost, sodelovanje, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo ukrepe na področju raziskav in inovacij v podporo izvajanju misije za podnebno nevtralna in pametna mesta. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: Unleashing the innovation potential…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Sevnica
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:MSP, društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, komasacija, občinski, transport, usposabljanje, živila, živinoreja
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2022.Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi:SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVOPomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoPodukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih…
Rok: 26.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.12.21* Obzorje Evropa
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj, tehnologija, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL5-2022-D5-01-05: Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop serviceHORIZON-CL5-2022-D5-01-11: Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the WorldHORIZON-CL5-2022-D5-01-13:…
Rok: 17.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:podatkovni prostori, transport
Podpora v obliki pavšalnih zneskov državam članicam za dejavnosti, povezane z IPE, sodelovanje držav članic v RFC in CNC ter v TEN-Tec za posodabljanje in poročanje prek avtomatizirane izmenjave podatkov s TENtec.
Rok: 17.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IT, podpora, transport, železniški promet
V sklopu programa Instrument za povezovanje Evrope (CEF) so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivata tehnično podporo za transport.  Predloge lahko prijavite na naslednje teme: CEF-T-2021-TAGENEA-MS-LS – Technical Assistance to Member State – General Envelope: Podpora v obliki pavšalnih zneskov državam članicam za dejavnosti, povezane z IPE, sodelovanje držav članic v RFC…
Rok: 27.01.22
Projekti do:5.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, tehnologija, transport
V sklopu programa Instrument za povezovanje Evrope (CEF) sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov, ki pokrivata tehnično podporo za transport. Predloge lahko prijavite na naslednji temi: CEF-T-2021- TAGENDG-CESNI-AC — Technical Assistance for the development of standards in field of Inland Navigation Transport (CESNI): Podpora pri pripravi standardov CESNI za tehnično varnost in zahteve…
Rok: 12.01.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:14.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, mobilnost, promet, razvoj, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL5-2022-D6-01-01: European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods (CCAM Partnership)HORIZON-CL5-2022-D6-01-02: Reliable occupant protection technologies and HMI solutions to ensure the safety of…
Rok: 19.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, aplikacija, pametna tehnologija, transport
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, odpornost, parkirišča, prometna infrastruktura, transport, varnost
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 07.09.21
Projekti do:21.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:25.05.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:kmetijstvo, transport, čebelarstvo
Ukrepi so razdeljeni v dva sklopa.Prvi so opisani pod točko 15. 1. in zajemajo izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture.Drugi ukrepi spadajo pod točko 15. 2. in so usmerjeni k ustvarjanju pogojev…