Sofinanciranje projektov v okviru mladinske kampanje za oživitev demokracije

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Mladi
Izdajatelj:

Evropska mladinska fundacija (EYF)

Spletna stran: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/-/speci…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 16.05.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: demokracija, evropska družba, mladina, mladinske organizacije, sodelovanje
Zanimiv razpis?

V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. 

V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.

Upravičeni prijaviteji so nevladne mladinske organizacije, ki so registrirane pri EYF. Navodila in pogoje za registracijo najdete tukaj.

Upravičene bodo prijave aktivnosti, ki bodo:

  • organizirane v okviru mladinske kampanje za spodbujanje demokracije 2022,
  • se bodo odvile v eni od držav članic Sveta Evrope
  • se bodo osredotočale na eno od tem kampanje: oživitev demokracije, sodelovanje mladih in digitalizacija,
  • se bodo odvile med marcem in oktobrom 2022 in trajale največ šest mesecev.

Glede drugih pogojev glejte spletno stran EYF.

Ni dodatnih informacij

Ni dodatnih informacij

Prijave se lahko oddajo do 16. maja 2022. 

Ocenjevanje vlog bo potekalo 1. marca in 16. maja.

 

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.