Grantly ima na razpolago trenutno 6 odprtih razpisov za "evropska družba".


Rok: 20.04.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, enakopravnost, evropska družba, mobilnost, trajnostna družba, trg dela
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable developmentHORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS01-02: The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and labour marketHORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS01-03: Conditions of…
Rok: 20.04.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, evropska družba, kulturna dediščina, spodbujanje, umetnost
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in EuropeHORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroadHORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions,…
Rok: 16.05.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropska mladinska fundacija (EYF)
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:demokracija, evropska družba, mladina, mladinske organizacije, sodelovanje
V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.
Rok: 24.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:16.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:evropska družba, sodelovanje
Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki združujejo številna partnerska mesta v dogodku pobratenja mest v zvezi s temami v skladu s cilji programa in ob upoštevanju prednostnih nalog politike.Z mobilizacijo državljanov na lokalni ravni in na ravni Unije za razpravo o konkretnih vprašanjih iz evropske politične agende bo ta ukrep spodbujal državljansko udeležbo v…
Rok: 24.03.22
Projekti do:6.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:16.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:evropska družba, partnerstva, sodelovanje
Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo, bodo morda želele razviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Povezovanje med občinami pri vprašanjih skupnega interesa se zdi pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks.  Cilji mreže mest:spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav;dati državljanom priložnost, da spoznajo kulturno raznolikost Evropske unije in se zavedajo, da…
Rok: 01.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:evropska družba, otroci, usposabljanje
Učne pobude EU Jean Monnet  bodo spodbujale uvajanje vidika Evropske unije v izobraževalno kulturo šol in poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1-4) ter prispevale h krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva med učenci in učitelji.Cilji so:opolnomočiti učitelje za poučevanje o EU z uporabo zanimivih metod ter učencem posredovati dejstva in znanje o Evropski uniji;izboljšati učne…