Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Sofinanciranje projektov na področju zdravja

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zdravje
Izdajatelj:

Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA)

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 43.850.000
Rok prijave: 25.01.2022
Podelitev min-max: 0 € – 7.000.000 €
Lastna udeležba: 40%
Ključne besede: javno zdravje
Zanimiv razpis?

Programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027. 

Program EU4Helth predstavlja zavezo EU na področju zdravja, kakršne doslej še ni bilo. Program je odziv EU na trenutne izredne razmere na področju javnega zdravja, ki bo pomembno prispeval k okrevanju po COVID-19, in sicer z naslednjimi cilji: 

 • izboljšati javno zdravje v Uniji s preprečevanjem bolezni in promocijo zdravja ter mednarodnimi pobudami in sodelovanjem na področju zdravja; 
 • zaščititi ljudi pred resnimi čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami, pripravljenostjo in odzivanjem na čezmejne nevarnosti za zdravje; 
 • dopolnjevanje nacionalnih zalog osnovnih proizvodov, pomembnih za krizne razmere, in vzpostavitev rezerve zdravstvenih sredstev, zdravstvenega in podpornega osebja; 
 • izboljšanje dostopa do zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov, pomembnih za krizne razmere s spodbujanjem trajnostne proizvodnje in dobavnih verig ter inovacij v Uniji ter učinkovite uporabe zdravil; 
 • krepitev nacionalnih zdravstvenih sistemov z izboljšano uporabo in ponovno uporabo zdravstvenih podatkov, razvojem digitalnih orodij in storitev ter digitalnim preoblikovanjem zdravstvenega varstva; 
 • izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva. 

Razpis vključuje trinajst sklopov: 

Vsak predlog projekta v okviru razpisa mora obravnavati le eno od zgoraj navedenih tem. Prijavitelji ki se želijo prijaviti na več kot eno temo, morajo za vsako temo predložiti ločen predlog.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja.

Glede drugih pogojev in upravičenih držav glejte razpisno dokumentacijo.

Če v razpisnem dokumentu pri posamezni temi razpisa ni določeno drugače, mora predloge predložiti konzorcij najmanj treh prijaviteljev iz treh različnih držav, ki so upravičene do sodelovanja.

Sredstva, ki so na voljo se gibljejo v višini 43.850.000 EUR.

Sredstva so porazdeljena po sklopih. Za vsak sklop je predvidena finančna spodbuda spodaj, na voljo pa je tudi podatek, koliko projektov namerava EU financirati.

 • EU4H-2021-PJ-18: na voljo je 2.500.000 EUR, podprta bosta dva projekt.
 • EU4H-2021-PJ-17: na voljo je 4.000.000 EUR, podprta bosta dva projekta.
 • EU4H-2021-PJ-13: na voljo je 5.000.000 EUR, podprtih bo od enega do pet projektov.
 • EU4H-2021-PJ-14: na voljo je 7.000.000 EUR, podprtih bo do pet projektov.
 • EU4H-2021-PJ-15: na voljo je 6.000.000 EUR, podprta bosta dva projekta.
 • EU4H-2021-PJ-16: na voljo je 3.000.000 EUR, podprt bo en ali dva projekta.
 • EU4H-2021-PJ-10: na voljo je 2.000.000 EUR, podprta bosta do dva projekta.
 • EU4H-2021-PJ-06: na voljo je 5.000.000 EUR, podprt bo en projekt.
 • EU4H-2021-PJ-07: na voljo je 750.000 EUR, podprta bosta do dva projekta.
 • EU4H-2021-PJ-08: na voljo je 1.200.000 EUR, podprt bo en projekt.
 • EU4H-2021-PJ-09: na voljo je 4.400.000 EUR, podprti bodo do trije projekti.
 • EU4H-2021-PJ-11: na voljo je 1.200.000 EUR, podrt bo en projekt.
 • EU4H-2021-PJ-12: na voljo je 1.800.000 EUR, podrt bo en projekt.

Stroški bodo povrnjeni po stopnji financiranja, določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih (največ 60%). Lahko zaprosite za višjo stopnjo financiranja projekta (največ 80%), če je vaš projekt izjemno koristen.

Več o posameznem sklopu si lahko preberete v razpisni dokumentaciji spodaj.

Prijave lahko oddate do 25. januarja 2022, do 17:00 ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *