Grantly ima na razpolago trenutno 21 odprtih razpisov za "javno zdravje".


Rok: 25.01.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.10.21* Izvajalska agencija za zdravje in dig…
Področja:Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027. Program EU4Helth predstavlja zavezo EU na področju zdravja, kakršne doslej še ni bilo. Program je odziv EU na trenutne izredne razmere na področju javnega zdravja, ki bo pomembno prispeval k okrevanju po COVID-19, in sicer z naslednjimi cilji: izboljšati javno zdravje v Uniji s preprečevanjem bolezni in promocijo zdravja ter…
Rok: 29.10.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Ministrstvo za zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Namen razpisa je sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023. Glavni cilji razpisa:Izvedba novih in/ali nadgraditev obstoječih projektov in programov za obvladovanje demence, ki so usklajene s strategijami Ministrstva za zdravje.Širitev programov in kompetenc delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih, osveščanje ter izobraževanje oseb z demenco, njihovih…
Rok: 21.04.22
Projekti do:100.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, partnerstva
Partnerstvo bi moralo združevati širok krog akterjev s skupno vizijo prihodnjih sistemov zdravstvenega varstva in oskrbe. S cilji programa Obzorje Evropa bi moralo partnerstvo prispevati k uresničevanju naslednjih prednostnih nalog Evropske komisije:Spodbujanje evropskega načina življenjaGospodarstvo, ki deluje za ljudiEvropa, primerna za digitalno doboEvropski zeleni dogovorEvropsko partnerstvo za preoblikovanje sistemov zdravstvenega varstva in oskrbe bi bilo…
Rok: 21.04.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02: Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for building the resilience of health care systems in the context of recoveryHORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03: Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, duševno zdravje, javno zdravje, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times of changeHORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progressionHORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity…
Rok: 24.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:14.09.21* Zavod za šport RS Planica
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, šport
Gre za sofinanciranje programa Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna, ki se bo izvajal v letu 2021. jesenske počitnice  športno-gibalne aktivnosti ob koncih tednaProgrami prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole. 
Rok: 26.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:16.08.21* Nacionalni inštitut za javno zdravje
Področja:Izobraževanje, Zdravje
Ključne bes.:duševno zdravje, javno zdravje
Predmet javnega naročila je širitev in izvajanje programov starševstva, usmerjenih v pristope za razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje duševnih motenj pri predšolskih in šolskih otrocih ter programov za vzgojitelje, učitelje ter šolske svetovalne delavce, usmerjenih v pristope za razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje duševnih motenj…
Rok: 24.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:16.08.21* Nacionalni inštitut za javno zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:duševno zdravje, javno zdravje
Vzpostavitev delovanja psiholoških svetovalnic v vsaj treh novih različnih statističnih regijah (ene psihološke svetovalnice v vsaki statistični regiji kjer ponudnik še ne izvaja storitev svetovanja) tako za mladostnike nad 14 let in študente, kot za odrasle osebe.
Rok: 20.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, raziskave, znanost
Kljub pomembnemu napredku je razumevanje raka na splošno še vedno nepopolno, tako pri pogostih kot pri redkih vrstah raka. To zahteva novo raven naložb v inovativne raziskave, vključno s projekti z visokim potencialom/visokim tveganjem. Zato misija o raku predlaga vseevropsko platformo UNCAN.eu, ki bi uporabljala obstoječe ustrezne raziskovalne infrastrukture ter vlagala v razvoj modelov in…
Rok: 15.09.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.07.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Razpis zajema naslednje teme:EU4H-2021-PJ-01 – Zbiranje podatkov v zvezi s posodabljanjem Evropskega informacijskega sistema za boj proti raku za spremljanje in ocenjevanje programov za boj proti raku in presejalnih programov za rakaEU4H-2021-PJ-02 – Ukrepi v zvezi z medpodročnim usposabljanjem na področju rakaEU4H-2021-PJ-03 – Ukrepi za projekt kakovost in varnost sevanja, tehnologije pri diagnosticiranju in zdravljenju…
Rok: 19.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, covid-19, javno zdravje
Potniške ladje in zlasti ladje za križarjenje (z visoko stopnjo zasedenosti in velikim številom potnikov in posadke do 8.000 oseb, tesno bližino potnikov in posadk, veliko menjavo posadk, ki prihajajo iz različnih držav, pogostimi postanki v pristaniščih, ki seveda pomenijo pogoste izlete ob obali, in dejavnostmi na krovu z intenzivno socialno interakcijo) so bile vpletene…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, kmetijstvo
Eno zdravje je pristop k zdravju rastlin in živali, ki temelji na sistemski perspektivi, ki povezuje zdravje ekosistemov, živali in ljudi. Zahteva posege na različnih ravneh (lokalnih, teritorialnih in v vrednostnih verigah) in usklajene javne politike. Pristop eno zdravje se lahko uporabi za vzpostavitev transformativnega pristopa za povečanje trajnostnih praks v kmetijstvu ter izboljšanje splošnega zdravja…
Rok: 23.09.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje
Ponovna uporaba raziskovalnih, kliničnih, epidemioloških in socialno-ekonomskih podatkov znotraj disciplin in med njimi ter med državami zahteva odprtost, infrastrukturno zmogljivost, boljše ravnanje, skrbno upravljanje, možnost strojnega ukrepanja in nemoten dostop do storitev v celotnem življenjskem ciklu podatkov. Področja nalog programa Obzorje Evropa že vnaprej priznavajo, da je zagotavljanje dostopa do podatkov, znanja in digitalnih storitev…
Rok: 21.09.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje
V zadnjih desetletjih je bil napredek v medicini impresiven. Kljub temu se številni obetavni dosežki še niso uveljavili na področju zdravstvenega varstva. Zahvaljujoč personaliziranim pristopom in razvoju ciljno usmerjenih ukrepov je zdaj mogoče več zdravstvenih stanj, ki so bila do nedavnega zelo resna ali celo usodna, pozdraviti, omiliti ali spremeniti v kronično zdravstveno stanje. Vendar…
Rok: 21.09.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Tema je namenjena podpori dejavnosti, ki omogočajo ali prispevajo k enemu ali več učinkom cilja EU Ohranjanje zdravja v hitro spreminjajoči se družbi. V ta namen morajo biti predlogi v okviru dotične teme usmerjeni v rezultate, ki so prilagojeni in prispevajo k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Evropski državljani so izobraženi, motivirani in opolnomočeni za uporabo digitalnih…
Rok: 27.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:02.07.21 Ministrstvo za zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je IT oprema ekip mobilnih enot NMP.
Rok: 21.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, okolje
Naraščajoča stopnja protimikrobne odpornosti predstavlja veliko grožnjo za zdravje ljudi, ki ima resne posledice tudi za zdravje živali in okolja. Spopadanje z odpornostjo proti protimikrobnim zdravilom pri bakterijah, glivah, virusih in parazitih zahteva odločen in usklajen odziv za zaščito državljanov v Evropi in zunaj nje, kot je navedeno v evropskem akcijskem načrtu eno zdravje proti…
Rok: 21.09.21
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje
V ta namen morajo biti predlogi v okviru te teme usmerjeni v rezultate, ki so usmerjeni, prilagojeni in prispevajo k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Raziskovalci še naprej uporabljajo platformo kot učinkovit in trajen pristop za usklajevanje in upravljanje svojih prizadevanj za ponovno uporabo zdravil, pri čemer kar najbolje izkoristijo znanstveno znanje in vire.Bolniki imajo na voljo…