Grantly ima na razpolago trenutno 27 odprtih razpisov za "javno zdravje".


Rok: 17.02.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, sodelovanje, spodbujanje, usposabljanje, zdravo življenje
Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči na ravni Unije, nacionalni in lokalni ravni. Na področju zdravja, zlasti javnega zdravja, zagotavljajo storitve neposredno bolnikom in posameznikom, saj so v nekaterih primerih v prvi liniji ukrepanja tudi v izrednih razmerah. Nevladne organizacije so bistvene tudi pri premoščanju vrzeli med institucijami in bolniki ter olajševanju komunikacije.Komisija…
Rok: 03.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Občina Brezovica
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javni zavod, javno zdravje, občinski, otroci in mladina, starejši, šport, športna vzgoja
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2022 sofinancirajo naslednja področja: Športni programi: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno): Promocijski športni programi. Šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju. Celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino (do 6, do 15 in do 19 let). Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih. Športna…
Rok: 25.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Občina Litija
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, občinski, šport
Sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija za leto 2022. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti (športna društva, zveze in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 
Rok: 17.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:invalidi, javno zdravje, občinski, starejši, šport, športna društva, športna vzgoja, športne prireditve
V letu 2022 se bodo sofinancirali naslednji sklopi: Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ): projekt Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT).prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:  celoletni prostočasni in pripravljalni ter občasni športni programi: do 5 in od 6 do 19 let (ŠV-PRO), celoletni pripravljalni športni…
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:invalidi, javno zdravje, občinski, otroci in mladina, starejši, šport, športna vzgoja, športne prireditve
V letu 2022 bo Mestna občina Koper sofinancirala naslednje vsebine športnih programov: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;Obštudijska športna dejavnost;Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;Kakovostni šport;Vrhunski šport;Šport invalidov;Športna rekreacija;Šport starejših;Razvojne dejavnosti v športu:izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;založništvo v športu;znanstvenoraziskovalna dejavnost v…
Rok: 28.01.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:duševno zdravje, invalidi, javno zdravje, občinski, preprečevanje nasilja, socialno varstvo, starejši, zasvojenost, žrtve nasilja
Sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2022. Projekti so razdeljeni na pet sklopov: Sklop A: projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,projekti medgeneracijskih in drugih skupin…
Rok: 25.01.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.10.21* Izvajalska agencija za zdravje in dig…
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:HIV, covid-19, duševno zdravje, inovacije, javno zdravje, rakava obolenja, razvoj, virus, zdravo življenje
Programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027. Program EU4Helth predstavlja zavezo EU na področju zdravja, kakršne doslej še ni bilo. Program je odziv EU na trenutne izredne razmere na področju javnega zdravja, ki bo pomembno prispeval k okrevanju po COVID-19, in sicer z naslednjimi cilji: izboljšati javno zdravje v Uniji s preprečevanjem bolezni in promocijo zdravja ter…
Rok: 29.10.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Ministrstvo za zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Namen razpisa je sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023. Glavni cilji razpisa:Izvedba novih in/ali nadgraditev obstoječih projektov in programov za obvladovanje demence, ki so usklajene s strategijami Ministrstva za zdravje.Širitev programov in kompetenc delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih, osveščanje ter izobraževanje oseb z demenco, njihovih…
Rok: 21.04.22
Projekti do:100.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, partnerstva
Partnerstvo bi moralo združevati širok krog akterjev s skupno vizijo prihodnjih sistemov zdravstvenega varstva in oskrbe. S cilji programa Obzorje Evropa bi moralo partnerstvo prispevati k uresničevanju naslednjih prednostnih nalog Evropske komisije: Spodbujanje evropskega načina življenja Gospodarstvo, ki deluje za ljudi Evropa, primerna za digitalno dobo Evropski zeleni dogovor Evropsko partnerstvo za preoblikovanje sistemov zdravstvenega varstva in oskrbe bi bilo…
Rok: 21.04.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02: Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for building the resilience of health care systems in the context of recovery HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03: Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, duševno zdravje, javno zdravje, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times of change HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity…
Rok: 24.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:14.09.21* Zavod za šport RS Planica
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, šport
Gre za sofinanciranje programa Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna, ki se bo izvajal v letu 2021. jesenske počitnice  športno-gibalne aktivnosti ob koncih tednaProgrami prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole. 
Rok: 26.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:16.08.21* Nacionalni inštitut za javno zdravje
Področja:Izobraževanje, Zdravje
Ključne bes.:duševno zdravje, javno zdravje
Predmet javnega naročila je širitev in izvajanje programov starševstva, usmerjenih v pristope za razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje duševnih motenj pri predšolskih in šolskih otrocih ter programov za vzgojitelje, učitelje ter šolske svetovalne delavce, usmerjenih v pristope za razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje duševnih motenj…
Rok: 24.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:16.08.21* Nacionalni inštitut za javno zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:duševno zdravje, javno zdravje
Vzpostavitev delovanja psiholoških svetovalnic v vsaj treh novih različnih statističnih regijah (ene psihološke svetovalnice v vsaki statistični regiji kjer ponudnik še ne izvaja storitev svetovanja) tako za mladostnike nad 14 let in študente, kot za odrasle osebe.
Rok: 20.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, raziskave, znanost
Kljub pomembnemu napredku je razumevanje raka na splošno še vedno nepopolno, tako pri pogostih kot pri redkih vrstah raka. To zahteva novo raven naložb v inovativne raziskave, vključno s projekti z visokim potencialom/visokim tveganjem. Zato misija o raku predlaga vseevropsko platformo UNCAN.eu, ki bi uporabljala obstoječe ustrezne raziskovalne infrastrukture ter vlagala v razvoj modelov in…
Rok: 15.09.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.07.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Razpis zajema naslednje teme:EU4H-2021-PJ-01 – Zbiranje podatkov v zvezi s posodabljanjem Evropskega informacijskega sistema za boj proti raku za spremljanje in ocenjevanje programov za boj proti raku in presejalnih programov za rakaEU4H-2021-PJ-02 – Ukrepi v zvezi z medpodročnim usposabljanjem na področju rakaEU4H-2021-PJ-03 – Ukrepi za projekt kakovost in varnost sevanja, tehnologije pri diagnosticiranju in zdravljenju…
Rok: 19.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, covid-19, javno zdravje
Potniške ladje in zlasti ladje za križarjenje (z visoko stopnjo zasedenosti in velikim številom potnikov in posadke do 8.000 oseb, tesno bližino potnikov in posadk, veliko menjavo posadk, ki prihajajo iz različnih držav, pogostimi postanki v pristaniščih, ki seveda pomenijo pogoste izlete ob obali, in dejavnostmi na krovu z intenzivno socialno interakcijo) so bile vpletene…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, kmetijstvo
Eno zdravje je pristop k zdravju rastlin in živali, ki temelji na sistemski perspektivi, ki povezuje zdravje ekosistemov, živali in ljudi. Zahteva posege na različnih ravneh (lokalnih, teritorialnih in v vrednostnih verigah) in usklajene javne politike. Pristop eno zdravje se lahko uporabi za vzpostavitev transformativnega pristopa za povečanje trajnostnih praks v kmetijstvu ter izboljšanje splošnega zdravja…