Sofinanciranje novih partnerjev v obstoječih projektih

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 40.000.000
Rok za oddajo: 10.11.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 500.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: EIC, Horizon, inovacije, partnerstva, raziskave, spodbujanje
Zanimiv razpis?

Hop On Facility vključuje enega dodatnega udeleženca iz države širitve v tekoči projekt v okviru stebra 2 ali programa EIC, pri čemer se dopolnjuje ustrezna naloga ali delovni paket in stroški, ki jih ima dodatni udeleženec. Instrument Hop On je odprt za vse teme v okviru stebra 2 in programa EIC pathfinder. Spodbujajo se prijave z dejavnostmi, ki prispevajo k cilju politike prehoda na zeleno in digitalno gospodarstvo.

Dejavnost bo del obstoječega projekta z veljavnim sporazumom o nepovratnih sredstvih. Vloge morajo izkazovati dodano vrednost novega partnerja na področju raziskav in inovacij ter predstavljati viden in ločen delovni paket za partnerja pristopnika. Predlog mora vključevati podroben opis profila novega partnerja in njegove vloge v obstoječem projektu.

Glavni merili za izbor sta odličnost in dodana vrednost novega partnerja, ki opravlja ustrezno dodatno nalogo v projektu. S pristopom novega partnerja se morajo strinjati vsi konzorcijski partnerji, medtem ko je treba dokazati ustreznost in dopolnjevanje na področju raziskav in inovacij. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate.

Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Celotna višina sredstev znaša 40 milijonov evrov.

Pričakuje se, da bo na projekt dodeljeno med 200.000 in 500.000 evrov. 

Višina financiranja bo do 100 % upravičenih stroškov.

Predvidoma bo financiranih 80 predlogov.

Roki za oddajo predlogov:

  • 20. april 2022, do 17. ure po bruseljskem času in
  • 10. november 2022, do 17. ure po bruseljskem času.
Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *