Projekti s področja krožnega gospodarstva in biogospodarstva

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 126.500.000
Rok za oddajo: 15.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 10.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, industrija, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, živila
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. 

Predloge lahko prijavite na naslednje teme: 

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 126.500.000 EUR.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

  • HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-01: IA – Skupna višina sredstev znaša 21,5 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 5 do 10 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-02: CSA – Skupna višina sredstev znaša 10 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 0,4 do 2 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje šestih projektov.
  • HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-03: IA – Skupna višina sredstev znaša 18 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 5 do 7 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-04: IA – Skupna višina sredstev znaša 22 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 6 do 8 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-05: IA – Skupna višina sredstev znaša 12 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okvirno 6 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
  • HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-06: IA – Skupna višina sredstev znaša 10 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
  • HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-07: IA – Skupna višina sredstev znaša 6 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 6 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.

Stopnja financiranja je 100% upravičenih stroškov.

Prijave lahko oddate do 15. februarja 2022, do 17:00 ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *