Spodbujanja in preoblikovanja demokracije

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Družba, Izobraževanje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 81.000.000
Rok za oddajo: 20.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 3.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: AI, Horizon, civilna družba, demokracija, mediji, politika
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. 

Predloge lahko prijavite na naslednje teme: 

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. 

Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 81 milijonov EUR.

Skupna višina sredstev za posamezno temo znaša 9 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 2 do 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov pri vsaki posamezni temi.

Stopnja financiranja znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Prijave so možne do 20. aprila 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *