Omrežje 5G za pametne skupnosti

 

Ciljne organizacije: Državne, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 25.000.000
Rok za oddajo: 22.03.2022
Podelitev min-max: 300.000 € – 4.000.000 €
Lastna udeležba*: 70%
Ključne besede: 5G, CEF, infrastruktura, internet, omrežje, partnerstva, tehnologija
Zanimiv razpis?

Cilj tega razpisa je podpreti zgodnje uvajanje sistemov, ki temeljijo na 5G in omogočajo primere uporabe za nekatere družbeno-ekonomske dejavnike (SED). V okviru tega razpisa so ciljni SED javni organi, ki izvajajo javna pooblastila, ter javni ali zasebni subjekti, ki jim je zaupano upravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena. 

Projekti, ki se financirajo v okviru tega razpisa, naj bi:

  • a) Vzpostavitev infrastruktur 5G, ki lahko zagotovijo vrhunsko povezljivost z lastnostmi (kot so gigabitna zmogljivost, visoka gostota uporabnikov, vseprisotna pokritost, zmogljivost povezovanja naprav interneta stvari, nizka zakasnitev in zanesljivost), ki lahko podpirajo inovativne načine za izboljšanje zagotavljanja javnih storitev in storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena;
  • b) po potrebi povežite vzpostavljena omrežja 5G s svežnjem vmesne programske opreme od oblaka do roba, ki lahko podpira podatkovno intenzivne primere uporabe in aplikacije, ki jih zahtevajo vključene SED.

Za upravičenost morajo vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

  • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi);
  • biti ustanovljeni v eni od upravičenih držav, tj. v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))

Predloge morata predložiti najmanj dva vlagatelja (upravičenca; ne povezani subjekti), vključno z vsaj: 

  • operaterjem mobilnega omrežja (MNO);
  • javnim organom ali ponudnikom storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena.

Proračun razpisa znaša 25 milijonov evrov.

Proračuni projektov (najvišji znesek nepovratnih sredstev) naj bi se gibali med 300 tisoč in 4 milijoni evrov na projekt. 

Stroški bodo povrnjeni po stopnjah financiranja, določenih v sporazumu o dodelitvi sredstev (največ 30 % za vse kategorije stroškov). 

Za višjo stopnjo financiranja projekta lahko zaprosite, če vaš projekt zadeva: 

  • povezovanje družbeno-ekonomskih dejavnikov: največ 75%

Skrajni rok za oddajo prijav je 22. marec 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *