Grantly ima na razpolago trenutno 6 odprtih razpisov za "omrežje".


Rok: 22.03.22
Projekti do:65.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:CEF, infrastruktura, internet, omrežje
Šlo bo za zbiranje predlogov, za nepovratna sredstva EU, na področju oblaka v okviru digitalnega sklopa instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme: CEF-DIG-2021-CLOUD-FED-WORKS: Interconnection of backbone networks for Cloud federations – Works CEF-DIG-2021-CLOUD-OTHER-STUDIES: Interconnection of Cloud federations with other Cloud, HPC and edge infrastructures – Studies CEF-DIG-2021-CLOUD-DNS-WORKS: Equipping backbone networks with high-performance and secure DNS resolution infrastructures -…
Rok: 22.03.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, infrastruktura, internet, omrežje, partnerstva, tehnologija
Cilj tega razpisa je podpreti zgodnje uvajanje sistemov, ki temeljijo na 5G in omogočajo primere uporabe za nekatere družbeno-ekonomske dejavnike (SED). V okviru tega razpisa so ciljni SED javni organi, ki izvajajo javna pooblastila, ter javni ali zasebni subjekti, ki jim je zaupano upravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena. Projekti, ki se financirajo…
Rok: 22.03.22
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, internet, omrežje, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov, za ukrepe na področju koridorjev 5G, v okviru digitalnega dela Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme:  CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-WORKS: 5G pokritost vzdolž prometnih koridorjev – Dela  CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-STUDIES: 5G pokritost vzdolž prometnih koridorjev – študije  Do vseh informacij glede posamezne teme razpisa, lahko dostopate s klikom nanjo. Predloge lahko oddate za…
Rok: 22.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, internet, omrežje, partnerstva
Podprti bodo predlogi za ukrepe na področju Operativnih digitalnih platform in povezljivosti 5G v okviru digitalnega sklopa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme: CEF-DIG-2021-TA-PLATFORMS: Priprava del za operativne digitalne platforme CEF-DIG-2021-TA-5GAGENDA: Koordinacija strateškega programa uvajanja 5G CEF-DIG-2021-TA-5GINTEGRA: Integracija 5G z robnim računalništvom in združenimi zmogljivostmi v oblaku Vsaka prijava projekta v okviru razpisa mora obravnavati samo eno…
Rok: 22.03.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:CEF, infrastruktura, internet, omrežje, razvoj
Cilj tega razpisa je podpreti uvajanje strateških omrežij v okviru strategije EU za digitalne globalne prehode, kar bo prispevalo h krepitvi kakovosti povezljivosti znotraj Unije in s tretjimi državami. V okviru tega razpisa lahko uvajanje vključuje sisteme podmorskih kablov, satelitsko infrastrukturo in povezljivost z internetnimi izmenjevalnimi točkami. Prijave lahko oddate na eno izmed spodaj navedenih razpisanih…
Rok: 26.01.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:29.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, omrežje, splet
Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upr. Podprte bodo naložbe v gradnjo širokopasovnih omrežij, ki bodo najmanj 80 odstotkom belih lis v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 24 ur…