Grantly ima na razpolago trenutno 19 odprtih razpisov za "CEF".


Rok: 22.03.22
Projekti do:65.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:CEF, infrastruktura, internet, omrežje
Šlo bo za zbiranje predlogov, za nepovratna sredstva EU, na področju oblaka v okviru digitalnega sklopa instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme: CEF-DIG-2021-CLOUD-FED-WORKS: Interconnection of backbone networks for Cloud federations – Works CEF-DIG-2021-CLOUD-OTHER-STUDIES: Interconnection of Cloud federations with other Cloud, HPC and edge infrastructures – Studies CEF-DIG-2021-CLOUD-DNS-WORKS: Equipping backbone networks with high-performance and secure DNS resolution infrastructures -…
Rok: 22.03.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, infrastruktura, internet, omrežje, partnerstva, tehnologija
Cilj tega razpisa je podpreti zgodnje uvajanje sistemov, ki temeljijo na 5G in omogočajo primere uporabe za nekatere družbeno-ekonomske dejavnike (SED). V okviru tega razpisa so ciljni SED javni organi, ki izvajajo javna pooblastila, ter javni ali zasebni subjekti, ki jim je zaupano upravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena. Projekti, ki se financirajo…
Rok: 22.03.22
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, internet, omrežje, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov, za ukrepe na področju koridorjev 5G, v okviru digitalnega dela Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme:  CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-WORKS: 5G pokritost vzdolž prometnih koridorjev – Dela  CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-STUDIES: 5G pokritost vzdolž prometnih koridorjev – študije  Do vseh informacij glede posamezne teme razpisa, lahko dostopate s klikom nanjo. Predloge lahko oddate za…
Rok: 22.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, internet, omrežje, partnerstva
Podprti bodo predlogi za ukrepe na področju Operativnih digitalnih platform in povezljivosti 5G v okviru digitalnega sklopa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme: CEF-DIG-2021-TA-PLATFORMS: Priprava del za operativne digitalne platforme CEF-DIG-2021-TA-5GAGENDA: Koordinacija strateškega programa uvajanja 5G CEF-DIG-2021-TA-5GINTEGRA: Integracija 5G z robnim računalništvom in združenimi zmogljivostmi v oblaku Vsaka prijava projekta v okviru razpisa mora obravnavati samo eno…
Rok: 22.03.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:CEF, infrastruktura, internet, omrežje, razvoj
Cilj tega razpisa je podpreti uvajanje strateških omrežij v okviru strategije EU za digitalne globalne prehode, kar bo prispevalo h krepitvi kakovosti povezljivosti znotraj Unije in s tretjimi državami. V okviru tega razpisa lahko uvajanje vključuje sisteme podmorskih kablov, satelitsko infrastrukturo in povezljivost z internetnimi izmenjevalnimi točkami. Prijave lahko oddate na eno izmed spodaj navedenih razpisanih…
Rok: 17.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IT, podpora, transport, železniški promet
V sklopu programa Instrument za povezovanje Evrope (CEF) so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivata tehnično podporo za transport.  Predloge lahko prijavite na naslednje teme: CEF-T-2021-TAGENEA-MS-LS – Technical Assistance to Member State – General Envelope: Podpora v obliki pavšalnih zneskov državam članicam za dejavnosti, povezane z IPE, sodelovanje držav članic v RFC…
Rok: 27.01.22
Projekti do:5.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, tehnologija, transport
V sklopu programa Instrument za povezovanje Evrope (CEF) sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov, ki pokrivata tehnično podporo za transport. Predloge lahko prijavite na naslednji temi: CEF-T-2021- TAGENDG-CESNI-AC — Technical Assistance for the development of standards in field of Inland Navigation Transport (CESNI): Podpora pri pripravi standardov CESNI za tehnično varnost in zahteve…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, pomorski promet, potniška vozlišča, prometna infrastruktura, železniški promet
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, potniška vozlišča, prometna infrastruktura
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, inovacije, prometna infrastruktura, tehnologija
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, aplikacija, pametna tehnologija, transport
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, carina, odpornost, parkirišča, prometna infrastruktura, varnost
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, odpornost, parkirišča, prometna infrastruktura, transport, varnost
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, civilna zaščita, prometna infrastruktura, vojska
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021-2027 in je namenjen prilagoditvi delov programa za prometni sektor v okviru TEN-T za civilno-vojaško dvojno rabo (kar pomeni, da je treba obravnavati tako civilne kot obrambne potrebe) v okviru akcijskega načrta za vojaško mobilnost (na primer tehnična zahteve glede dimenzij in zmogljivosti). Splošni cilj programa je…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, ceste, pristanišča, prometna infrastruktura, železnice
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, ceste, pristanišča, prometna infrastruktura, železnice
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, ceste, pristanišča, prometna infrastruktura, železnice
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, ceste, pristanišča, prometna infrastruktura, železnice
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…