Interreg Območje Alp – Klasični projekti

 

Ciljne organizacije: Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Interreg Alpine Space

Spletna stran: https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/ …
Celotni budžet: 25.000.000
Rok za oddajo: 28.02.2022
Podelitev min-max: 1.000.000 € – 3.000.000 €
Lastna udeležba*: 25%
Ključne besede: Interreg, biotska raznovrstnost, energija, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Zanimiv razpis?
1

Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju klasičnih projektov v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.

Specifični cilji programa 

 1. Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in nesreč, spodbujanje biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture.
 2. Ogljično nevtralne Alpske regije in učinkovito ravnanje z viri: pospeševanje energetske učinkovitosti in prehod h krožnemu gospodarstvu.
 3. Inovativna, digitalna in zelena družba: krepitev inovacijskih in raziskovalnih zmogljivosti, uporaba naprednih tehnologij, digitalna družba – podjetja, prebivalci, uprava.

Šlo bo za zbiranje predlogov, katerih namen je izkoristiti neizkoriščene potenciale in izzive v alpskih regijah.

Kot projektni partnerji lahko sodelujejo javni organi, osebe javnega prava in zasebne organizacije. Fizične osebe ne morejo biti projektni partnerji.

 • Centri za izobraževanje in usposabljanje
 • Javni organi
 • Mednarodne organizacije
 • MSP (od 10 do 249 zaposlenih)
 • Mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih)
 • Start upi
 • Velika podjetja
 • Raziskovalne ustanove
 • NVO
 • Univerze

Zahtevan konzorcij!

Klasični projekti naj vključujejo od 7 do 12 partnerjev iz vsaj štirih različnih držav programskega območja.

Države programskega območja ALP so Avstrija, Italija, Francija, Lihtenštajn, Nemčija, Sovenija, Švica.

Za standardne projekte je na voljo približno 25 milijonov evrov.

Stopnja sofinanciranja znaša 75%. 

Skupna vrednost posameznega projekta mora biti med 1 in 3 milijoni evrov. 

Prijave lahko oddate do 28. februarja 2022.

Izbor projektov bo potekal v dvostopenjskem postopku.

Klasični projekti naj bi trajali od 24 do 36 mesecev.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *