Finančni prispevek za delovanje NVO s področja zdravstva

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Zdravje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 9.000.000
Rok za oddajo: 17.02.2022
Podelitev min-max: 500.000 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: javno zdravje, sodelovanje, spodbujanje, usposabljanje, zdravo življenje
Zanimiv razpis?

Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči na ravni Unije, nacionalni in lokalni ravni. Na področju zdravja, zlasti javnega zdravja, zagotavljajo storitve neposredno bolnikom in posameznikom, saj so v nekaterih primerih v prvi liniji ukrepanja tudi v izrednih razmerah. Nevladne organizacije so bistvene tudi pri premoščanju vrzeli med institucijami in bolniki ter olajševanju komunikacije.

Komisija meni, da je pomembna kontinuiteta dela, ki ga opravljajo zdravstvene NVO pri reševanju trenutnih zdravstvenih izzivov, vključno s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami, zato namerava nevladnim organizacijam v okviru tega delovnega programa dodeliti subvencije za poslovanje. 

Pričakuje se, da bodo strokovno znanje in prispevek nevladnih organizacij predstavljali dodano vrednost v zvezi z nenalezljivimi boleznimi, dejavniki zdravja, staranjem družbe, ranljivimi skupinami in redkimi boleznimi. Slaba prehrana, telesna nedejavnost, debelost, uporaba tobaka in škodljivo uživanje alkohola so dejavniki tveganja, ki so skupni drugim kroničnim boleznim, kot so bolezni srca in ožilja ter prav tako pridejo v poštev.

Cilj je zagotoviti sodelovanje nevladnih zdravstvenih organizacij pri dejavnostih, ki so potrebne za izvajanje enega ali več posebnih ciljev programa EU4Helth. Zato naj bi spodbude za poslovanje zagotavljale podporo delovanju nekaterih nevladnih organizacij v letu 2022 za dejavnosti, ki vključujejo ozaveščanje o različnih zdravstvenih vidikih, komuniciranje in razširjanje informacij, krepitev zmogljivosti in usposabljanje, strokovno sodelovanje in povezovanje v mreže.

Od prijaviteljev se pričakuje, da bodo v svojih predlogih prikazali dodano vrednost svojih dejavnosti za Unijo in se zavezali, da bodo dosegli konkretne rezultate, kot so: 

  • internetno gradivo, spletne strani, priročniki in orodja o študijah primerov, ki spodbujajo zdravje v šolah, informativni listi in ustrezna literatura, gradivo za učitelje o zdravstveni pismenosti ter pomoč in spodbujanje pobratenja z drugimi evropskimi šolami;
  • dejavnosti krepitve zmogljivosti in usposabljanja za zmanjšanje vpliva dejavnikov tveganja za nenalezljive bolezni;
  • novi pristopi za spodbujanje zdrave in trajnostne prehrane;
  • strokovne smernice in medsebojne povezave;
  • sodelovanje na skupnih področjih dejavnosti;
  • določene dejavnosti upravičencev naj bi prispevale tudi k izvajanju nezakonodajnih političnih pobud in/ali izvajanju ustrezne zdravstvene zakonodaje Unije.

Za upravičenost do prijave morajo prijavitelji:

  • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi);
  • biti ustanovljeni v eni od upravičenih držav, tj. v: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO));
  • biti ustanovljeni v upravičeni državi zunaj EU: navedene države EGP in države, pridružene programu EU4Health.

Drugi pogoji upravičenosti so opisani v dokumentu spodaj spodaj.

Skupni proračun znaša 9.000.000 EUR. 

Projektni proračuni naj bi se gibali med 500.000 in 1.000.000 EUR na projekt.

Stroški bodo povrnjeni po stopnji financiranja, določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih do višine 60%. 

Za več informacij glejte dokument spodaj.

Skrajni rok za oddajo je 17. februar 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.