Inovacije zelenega dogovora za oživitev gospodarstva

 

Ciljne organizacije: Ostale, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 592.500.000
Rok za oddajo: 09.06.2021 Več rokov
Podelitev min-max: 500.000 € – 15.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, Zeleni dogovor, energija, sodelovanje, tehnologija
Zanimiv razpis?

EIC Accelerator podpira podjetja (predvsem zagonska in MSP), da povečajo visoko učinkovite inovacije, ki lahko ustvarijo nove trge. EIC Accelerator zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev za pospeševanje poslovanja. 

EIC Accelerator se osredotoča zlasti na inovacije, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških dosežkih in kjer je potrebno financiranje v daljšem časovnem obdobju, preden se lahko ustvari donos. Takšne inovacije se pogosto trudijo pritegniti financiranje, ker so tveganja in časovno obdobje previsoki. Financiranje in podpora s strani EIC Accelerator je zasnovana tako, da takim inovatorjem omogoča, da v krajšem časovnem obdobju privabijo celotne zneske naložb, potrebne za širitev in razvoj. 

EIC Accelerator je odprt za inovacije na katerem koli področju tehnologije. Vendar pa inovacije, ki škodijo okolju ali socialnemu varstvu ali so namenjene predvsem vojaškim aplikacijam, ne bodo podprte. 

Prijavite se na EIC Accelerator Challenge – Inovacije zelenega dogovora za oživitev gospodarstva, če vaš projekt podpira izvajanje zelenega dogovora tako, da znatno prispeva k vsaj enemu od naslednjih ciljev trajnosti: 

 • Dobava čiste, cenovno dostopne in varne energije
 • Prehod industrije v čisto in / ali krožno gospodarstvo (vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov in / ali recikliranjem);
 • Gradnja in obnova na energetsko učinkovit način;
 • Pospešitev prehoda na trajnostno in pametno mobilnost;
 • Prehod na pravičen, zdrav in okolju prijazen živilski sistem;
 • Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti;
 • Uresničevanje ambicij brez onesnaževanja in okolje brez strupov.

Za prijavo morate izpolniti enega od naslednjih pogojev za upravičenost:

 • Posamezno podjetje, ki je opredeljeno kot MSP in ima sedež v državi članici oziroma pridruženi državi.
 • Eno podjetje, ki je razvrščeno kot „majhna srednja kapitalizacija“ (do 500 zaposlenih) s sedežem v državi članici ali pridruženi državi, vendar vaša prošnja lahko samo za hitro povečevanje (npr. stopnja tehnološke pripravljenosti 9)
 • Ena ali več fizičnih oseb (vključno s samostojnimi podjetniki) ali pravna oseba.

Splošni pogoji in kriteriji za prijavo!

Ni dodatnih informacij

Skupni okvirni proračun za to kategorijo razpisa znaša 592,5 milijona EUR, od tega bo 143,05 milijona EUR financirana prek EU naslednje generacije, saj ta razpis prispeva k ciljem za bolj zeleno, digitalno in prožnejšo Evropo.

Minimalna naložbena komponenta je 0,5 milijonov EUR, največja pa 15 milijonov EUR. Namenjen je financiranju trga uvajanje in razširitev, lahko pa se uporablja tudi za druge namene (vključno z sofinanciranjem ali celo popolnim financiranjem inovacijskih dejavnosti).

Finančna in operativna zmogljivost razpisa!

Skrajni roki za prijavo so 9. junij 2021 in 6. october 2021 do 17:00 (bruseljski čas)

 • kratka prijava (oddate jo lahko kadarkoli v časovnem obdobju do zaključak)
 • popolna prijava (oddati do 9 junija sli 6 octobra 2021)
 • osebni razgovor
 • pogajanja o začetni pogodbi

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL